Flower Expo

Prelegenci Konferencji Mocno Zielone Miasto

Piotr Kempf  
Absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lipca 2015 roku Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale również stara się poprzez szereg działań angażujących mieszkańców, włączać ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje. W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych – „Utrzymaj standard”. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią i pozytywnym stosunkiem do świata. kempf
   
arch. kraj. Agnieszka Kowalewska  
Architekt krajobrazu, urbanistka, w branży od 1999 roku. Od 10 lat prowadzi własną pracownię projektową URBIOSIS. Autorka projektów licznych publicznych i prywatnych terenów zieleni, m.in. parków im. J. Polińskiego i nad Stawem Służewieckim w Warszawie, Parku Przyjaźni Polsko – Węgierskiej w Podkowie Leśnej oraz opracowań strategicznych z zakresu rozwoju i zarządzania terenami zieleni miejskiej (Gdynia 2011, Kraków 2015-2017). Zajmuje się także studiami i badaniami krajobrazu obszarów zurbanizowanych na cele planowania przestrzennego (Gdynia 2012, Łódź 2014). W latach 2001 – 2007 Architekt Krajobrazu Miasteczka Wilanów w Warszawie kowalewska
   
Dipl. Ing. Miroslava Paclová  
W branży ogrodniczej pracuje od 1985 roku, gdzie prowadzi skuteczne działania informacyjne i promocyjne. Zajmuję się dziennikarstwem ogrodniczym, opracowywaniem i redagowaniem tekstów do artykułów specjalistycznych, informacji prasowych, publikacji i prezentacji reklamowych. Zapewnia kompleksowe usługi PR w branży ogrodniczej, pracuję z różnorodnymi mediami, w tym telewizją i radiem, zarówno krajową jak i zagraniczną.Jej zespół pracowników tworzy projekty pod określone zamówienia zgodnie z potrzebami klienta. W latach 2000-2012 była współpracownikiem Plant Publicity Holland w Republice Czeskiej.  peclova
   
Jarema Andrzej Rabiński  
Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, inspektor nadzoru, biegły sądowy, rzeczoznawca. Pełni funkcję:. • WICEPREZESA Zarządu POLSKIEGO STOWARZYSZENIA „DACHY ZIELONE” Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. • PRZEWODNICZĄCEGO Głównej Komisji Rewizyjnej STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. • PRZEWODNICZĄCEGO Komisji Rewizyjnej FEDERACJI ARBORYSTÓW POLSKICH Uprawnienia: • NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ - NR 13/3/90, z dnia 17.11.1990r. o ukończeniu szkolenia III-go stopnia upoważniającego do pełnienia funkcji inspektora nadzoru przy wykonawstwie prac związanych z pielęgnacją drzew ozdobnych. • PAŃSTWOWEJ SŁUŻBY OCHRONY ZABYTKÓW - WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW Nr 386, z dnia 22.04.1996r znak: WKZ/IN/539/1879/96, stwierdzającym posiadanie kwalifikacji w zakresie nadzorowania i kierowania pracami ogrodniczymi (zabezpieczania, uzupełniania, rekonstrukcji, konserwacji) w parkach zabytkowych oraz innej zorganizowanej zieleni zabytkowej. Wpisany na listy: • BIEGŁYCH SĄDOWYCH przy SĄDZIE OKRĘGOWYM w WARSZAWIE, w zakresie - ochrony środowiska /Kd. 91-92, 93-97, 98-02/, • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Polskiego Stowarzyszenia „Dachy Zielone” - Nr 1, o specjalności - ochrona środowiska. • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. - Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa - Nr 847, o specjalności - ochrona środowiska. • RZECZOZNAWCÓW Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych N.O.T. – Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych Nr 1105, o specjalności - ochrona środowiska w toku realizacji inwestycji budowlanych. jarema
   
Maciej Riemer  
Kierownik Projektu Expo Horticultural 2024 w Urzędzie Miasta Łodzi. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji -  profil prawo gospodarcze oraz Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego - specjalność: inwestycje giełdowe i strategie podatkowe. riemer
   
dr inż. Wiesław Szydło  
Absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 25 lat pracował naukowo i kształcił studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. Od 30 lat prowadzi własne gospodarstwo - Szkółkę Roślin Ozdobnych „Iglak Niewierz”. Autor licznych publikacji naukowych, podręczników i książek poświęconych szkółkarstwu oraz popularyzujących rośliny: m.in. najnowszego wydania „Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia” z 2018 r., współautor i redaktor „Katalogu Roślin”, „Rośliny do każdego ogrodu” oraz licznych artykułów publikowanych na łamach magazynów ogrodniczych. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń Certyfikowany Specjalista Terenów Zieleni. Członek Związku Szkółkarzy Polskich, od 9 lat pracuje w zarządzie stowarzyszenia, a  od 6 lat pełni funkcję wiceprezesa. Członek Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, samorządowiec, od 16 lat radny Gminy Brodnica.dr inż. Wiesław Szydło - absolwent Wydziału Ogrodniczego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Przez 25 lat pracował naukowo i kształcił studentów Wydziału Ogrodniczego SGGW. Od 30 lat prowadzi własne gospodarstwo - Szkółkę Roślin Ozdobnych „Iglak Niewierz”. Autor licznych publikacji naukowych, podręczników i książek poświęconych szkółkarstwu oraz popularyzujących rośliny: m.in. najnowszego wydania „Szkółkarstwo ozdobne wybrane zagadnienia” z 2018 r., współautor i redaktor „Katalogu Roślin”, „Rośliny do każdego ogrodu” oraz licznych artykułów publikowanych na łamach magazynów ogrodniczych. Prowadzi zajęcia w ramach szkoleń Certyfikowany Specjalista Terenów Zieleni. Członek Związku Szkółkarzy Polskich, od 9 lat pracuje w zarządzie stowarzyszenia, a  od 6 lat pełni funkcję wiceprezesa. Członek Rady Naukowej Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, samorządowiec, od 16 lat radny Gminy Brodnica.  szydlo
   
   
   
   
   
   
DO GÓRY