Organizatorzy    •    Kontakt                                             

KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI - Zwycięzcy roku 2021krn zszp

Zwycięzcy to:

strzalka blue rośliny wieloletnie - drzewa, krzewy, pnącza, krzewinki oraz byliny ze stref klimatycznych USDA 1-7b,

strzalka blue odmiany i gatunki właśnie wprowadzane do produkcji, uprawiane w Polsce (nie dłużej niż 5 lat), bądź powracające na rynek po bardzo długiej przerwie, 

strzalka blue rośliny zgłoszone przez firmy uczestniczące w wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA oraz producentów, hodowców, twórców nowych odmian nie biorących w niej udziału, którzy chcą upowszechnić swoje rośliny i zaoferować je szerokiemu gronu odbiorców,

strzalka blue rośliny wybrane przez międzynarodowe jury jako najbardziej wartościowe!

strzalka blue 17 lat tradycji - poznaj wszystkie wycięskie rośliny 2004-2020


O zgłoszonych i zwycięskich roślinach można dowiedzieć się:

strzalka green na ekspozycji na stoisku konkursowym na terenie wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA

strzalka green stronach internetowych Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA oraz Związku Szkółkarzy Polskich,

strzalka green w drukowanym Informatorze Wystawy,

strzalka green w centrach zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Centrów Ogrodniczych, które je także zamawiają i oferują klientom,

strzalka green w postach na Facebooku na profilach Związku Szkółkarzy Polskich, Wystawy,

strzalka green na łamach branżowych wydawnictw ogrodniczych w Polsce: AVC, Abrys, Media Expets, Burda Media, Hortpress, Plantpress oraz czołowych mediów zagranicznych, jak na przykład DeutscheBaumschule, FloraCulture International, Floral Daily, Horti Daily,

strzalka green w e-katalogroslin.pl, który w maju b.r. odwiedziło ponad 730 tys. użytkowników, 

strzalka green w mediach poradnikowych, lifestylowych oraz na blogach zajmujących się tematyką ogrodniczą.

 
 
2021 - NAGRODZONE i ZGŁOSZONE ROŚLINY:
 
DO GÓRY