Organizatorzy    •    Kontakt                                             

Organizatorami Międzynarodowej Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE są:

zszp biale

Związek Szkółkarzy Polskich
działający na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz.U. nr 20, poz.104) oraz statutu. Znajduje się w Rejestrze Stowarzyszeń KRS pod numerem 66013. Związek Szkółkarzy Polskich został powołany jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego. Od początku założono, że członkowie Związku muszą spełniać wysokie wymagania etyczne i zawodowe. Świadomie ukształtowano stowarzyszenie jako organizację non-profit, aby ułatwić realizację głównych celów.

Związek Szkółkarzy Polskich to stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, a także roślin owocowych.
Jego główne cele działania to:
• reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy,
• promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach,
• upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

Czołowym przedsięwzięciem stowarzyszenia jest Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE, organizowana od 1993 roku w Warszawie - największe wydarzenie branżowe o charakterze B2B (business-to-business) w Polsce i Europie Środkowej. Wystawa pełni rolę popularyzatorską prezentując bogactwo roślin, osiągnięcia szkółkarstwa, nowości i inspiracje, propagując wiedzę o roślinach i praktyczne rozwiązania.

 
logo apz


Agencja Promocji Zieleni
powołana została przez Związek Szkółkarzy Polskich w 1998 roku, aby promować produkcję szkółkarską oraz popularyzować wiedzę o roślinach i kulturze ogrodniczej w społeczeństwie.
Celem naszych działań jest kształtowanie świadomości dotyczącej korzyści zdrowotnych, społecznych, ekologicznych, estetycznych i ekonomicznych, wynikających z otaczania się roślinami w kategoriach regionu, miasta jak również ogrodu, tarasu czy balkonu.
Nasze działania prowadzą także do ułatwienia współpracy i porozumienia pomiędzy producentami roślin a ich odbiorcami zarówno w kraju jak i zagranicą. 


Nasze działania:

TARGI I WYSTAWY
• MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA "ZIELEŃ TO ŻYCIE" - od 1998 r. odpowiadamy za koncepcję i organizację Wystawy, która od kilku lat jest najpoważniejszą imprezą wystawienniczą branży szkółkarskiej i architektury krajobrazu w Europie Środkowo-Wschodniej.


• Inne imprezy wystawiennicze w kraju i za granicą: Przygotowujemy ekspozycję Związku Szkółkarzy Polskich i jego członków na targach i wystawach - opracowujemy projekty stoisk, prowadzimy obsługę i informację.WYDAWNICTWA
Opracowujemy i wydajemy bogato ilustrowane zdjęciami Katalogi Roślin, które są praktycznymi przewodnikami po świecie roślin i ogrodów.

• "KATALOG ROŚLIN - Drzewa, krzewy i byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich" - praktyczny, ilustrowany ogromną ilością fotografii przewodnik po dostępnych w polskich szkółkach roślinach ogrodowych dla amatorów i profesjonalistów, również w wersji rosyjskiej.
• "ROŚLINY DO KAŻDEGO OGRODU" - 333 OGRODOWE PEWNIAKI – polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich
• "KATALOG BYLIN - polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich"
• "KATALOG RÓŻ- polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich"
• "KATALOG SZKÓŁEK" - teleadresowy wykaz członków Związku zawierający podstawowe informacje o ofercie zrzeszonych producentów.


KONFERENCJE I SZKOLENIA
• Organizujemy ogólnopolskie konferencje poświęcone problematyce zieleni miejskiej mające na celu propagowanie pozytywnych rozwiązań i nowych technologii oraz wizerunku zieleni miejskiej, jako wartości podnoszącej jakość życia mieszkańców miast. Konferencje skierowane są do ogrodników miejskich, inspektorów i specjalistów z Wydziałów Ochrony Środowiska, Komunalnych i Inwestycyjnych, odpowiedzialnych za zieleń publiczną w miastach i gminach; administratorów i zarządzających zielenią w zespołach mieszkaniowych, architektów krajobrazu, przedstawicieli firm urządzających i pielęgnujących tereny zieleni. 
• Szkolenia - organizowane dla sprzedawców centrów ogrodniczych i szkółek na temat sprzedaży i produktów szkółkarskich.

 

PROMOCJA, MARKETING, PUBLIC RELATIONS
• Kontakty i współpraca z mediami - mają na celu popularyzację wiedzy o roślinach i ich zastosowaniu oraz budowanie wizerunku Związku Szkółkarzy Polskich jako eksperta w sprawach roślin.
• Organizacja imprez promocyjnych.
• Studio graficzne - projekty graficzne, gromadzenie i archiwizowanie fotografii roślin.

DO GÓRY