Organizatorzy    •    Kontakt                                             

ZOSTAŃ WYSTAWCĄ
JAKIE INFORMACJE UZYSKASZ?

Po wypełnieniu tego formularza otrzymasz dostęp do informacji o
pełnej OFERCIE DLA WYSTAWCY 2023:

strzalka blue cennika powierzchni targowej,

strzalka blue zgłoszenia udziału w targach,

strzalka blue wyboru opcji zabudowy stoiska i usług dodatkowych,

strzalka blue oferty usług reklamowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą!

 

POZNAJ OFERTĘ

prosimy o wypełnienie wszystkich rubryk

OŚWIADCZENIA I ZGODY
na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu otrzymywania informacji marketingowych, ofert przesyłanych przez Agencję Promocji Zieleni zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest firma Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem pod numerem KRS 0000029722, zarejestrowana pod numerem NIP 951-18-07-033. Administrator zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
DO GÓRY