Organizatorzy    •    Kontakt                                             

Oferta PAKIETÓW PROMOCYJNYCH

Formularz zamówienia usług reklamowych na PLATFORMIE ONLINE ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 
stanowiący umowę pomiędzy Agencją Promocji Zieleni sp. z o. o., Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa, NIP 9511807033, KRS 0000029722
a UCZESTNIKIEM:

UCZESTNIK (dane do faktury):
Zamawiam

Aktywacja poniższych pakietów promocyjnych na rok od terminu zakupu

 
PAKIET STANDARD
PAKIET PREMIUM
NA WWW.ZIELENTOZYCIE.PL
Proszę wybrać kategorie określające działalność firmy:

OŚWIADCZENIA I ZGODY
zł netto powiększona o VAT (VAT 23 %)

zostanie przekazana w terminie 14 dni od daty wysłania niniejszego zgłoszenia
na konto Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
Bank Pekao S.A., XVIII Oddział w Warszawie PL 62124020631111001001211859

z REGULAMINEM Promocji

na przetwarzanie moich danych osobowych:

W celach realizacji zamówionych świadczeń w wybranym Pakiecie oraz w zakresie umieszczenia przesłanych materiałów na stronie internetowej Wystawy oraz w mediach społecznościowych przez Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-175), Al. Jana Pawła II 80 lok. 71.

W celu otrzymywania newslettera i innych informacji marketingowych, ofert przesyłanych przez Agencję Promocji Zieleni zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.)

DO GÓRY