Organizatorzy    •    Kontakt                                             

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami. Zastosowanie się do nich ułatwi Państwu organizację, zapewni porządek i bezpieczeństwo Państwa oraz zwiedzających podczas Wystaw „Zieleń to życie & Flower Expo Polska” i ich budowy.

 1. Do 26 sierpnia prosimy o załatwienie i wyjaśnienie wszystkich spraw związanych z udziałem w Wystawie!!!
  Kontakt z biurem Agencji Promocji Zieleni w dniach od 29 sierpnia do 1 września, ze względu na przenoszenie biura do EXPO XXI, jest utrudniony bądź niemożliwy.
 1. Godziny otwarcia Wystawy (wystawcy mogą wejść na stoisko każdego dnia od godz.8.00)

1.09.2022 (czwartek)        – 9.00-17.00

2.09.2022 (piątek)            – 9.00-17.00

3.09.2022 (sobota)           – 9.00-16.00

Adres targów: EXPO XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14, Warszawa

Uroczyste otwarcie – czwartek, 1 września o godzinie 10.00 na scenie w holu głównym. Podczas otwarcia ogłoszone zostaną wyniki Konkursu Roślin „Nowości”. Konkurs na Najatrakcyjniejsze Stoiska – rozstrzygnięcie w czwartek,
1 września, w godzinach popołudniowych, wyróżnienia w postaci Wawrzynów będą dostarczone na zwycięskie stoiska. Informacje o konkursach zamieszczone są na www.zielentozycie.pl.

 1. Montaż. Montaż stoisk odbywa się w środę, 31 sierpnia, w godzinach 8.00-22.00 (elementy wielkogabarytowe do godziny 16.00). W przypadku stoisk bardzo dużych lub ze skomplikowaną zabudową prosimy o kontakt celem indywidualnego ustalenia dodatkowego dnia montażu. Przedłużenie czasu pracy montażu możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody organizatora oraz właściciela obiektu i wiąże się z dodatkową opłatą za przedłużenie pracy obiektu
  w wysokości 900,00 zł netto za każdą rozpoczętą godzinę do 24.00 i 3 000,00 zł netto za każdą następną.
 1. Demontaż. Demontaż stoisk odbywa się w sobotę, 3 września, w godzinach 16.00-22.00 (elementy wielkogabarytowe do niedzieli, 4 września, do godziny 12.00). Zabroniony jest demontaż eksponatów i wyposażenia stoiska przed zakończeniem Wystawy, tj. przed godziną 16.00 w sobotę, 3 września! Samochody dostawcze, które przyjadą przed zakończeniem Wystawy, będą kierowane na parkingi boczne przy ul. Prądzyńskiego. Prosimy o nieblokowanie ulic dojazdowych i ścisłe przestrzeganie powyższych terminów oraz informacji od osób kierujących ruchem.
 1. Identyfikatory. Na identyfikatorze umieszczona będzie NAZWA FIRMY. Ilość identyfikatorów 3 szt (w przypadku większego zapotrzebowania prosimy o zamówienie drogą e-mailową dodatkowych identyfikatorów oraz danych do dnia 22.08 – odpłatność 12 zł netto/szt.).
 1. Rejestracja Wystawców na Wystawie. Bezpośrednio po przyjeździe na Wystawę w środę, 31 sierpnia, prosimy
  o zgłoszenie się do Biura Organizatora sala nr 4 w Holu Głównym EXPO (parter, czynne od 8.00-20.00). Otrzymacie Państwo przygotowane indywidualnie dla każdego Wystawcy materiały: zamówione karty parkingowe, identyfikatory, itd. Osoby zatrudnione do prac montażowych i demontażowych otrzymają identyfikatory tymczasowe na okres montażu i demontażu. Przypominamy, że do przebywania na terenie Wystawy upoważnione są wyłącznie osoby posiadające identyfikatory.

W dniu montażu i podczas demontażu parking kosztuje:

 • Samochody osobowe – 3 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
 • Samochody ciężarowe – 3 zł za godzinę do 4 godzin, każda następna 20 zł za godzinę.
 1. Parkingi. Karty parkingowe zamówione przez Wystawcę bądź zakupione w bramkach przy wjeździe uprawniają do parkowania na wyznaczonych parkingach w okresie trwania targów. Aktywacja następuje podczas pierwszego wjazdu lub wyjazdu samochodu, ten i każdy kolejny manewr rejestrowany jest w pamięci karty, dlatego jedna karta obsługuje tylko jeden samochód w tym samym czasie. Na terenie obiektu obowiązują przepisy ruchu drogowego. Prosimy
  o właściwe parkowanie samochodów tak, aby zajmowały tylko 1 miejsce parkingowe.
  W celu zapewnienia wszystkim Państwu możliwości parkowania przy obiekcie, prosimy o stosowanie się do wskazówek i poleceń służb parkingowych. Samochody ciężarowe (powyżej 3,5 t) nie mogą parkować na parkingach przy Halach Wystawienniczych w trakcie trwania Wystawy, tj. 1-3.09.2022. Parkowanie w miejscach niedozwolonych podlega opłatom karnym zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.
 1. Zaproszenia dla branżowych gości Wystawy. Zachęcamy Państwa do zapraszania swoich klientów
  i współpracowników do odwiedzenia wystawy. Dla gości z branży wstęp jest bezpłatny po zalogowaniu na stronie www.zielentozycie.pl (przycisk „Rejestracja2022”). Potwierdzenie rejestracji, które przyjdzie na podany adres e-mail jest bezpłatną wejściówka przez wszystkie 3 dni wystawy. W dniach branżowych, 1-2.09.2022 bilety kosztują 50 zł normalne, ulgowe 25 zł.
 1. Program Wystawy. Zachęcamy Państwa do udziału w wydarzeniach towarzyszących Wystawie skierowanych do profesjonalistów. Jest to już ostatni moment na zgłoszenie się. Pełny program Wystawy i wydarzeń towarzyszących znajdziecie Państwo na stronach: www.zielentozycie.pl
 1. Koktajl. 1 września (czwartek), w godz. 17:15-20:00 – odbędzie się Koktajl Wystawców, w Sali C, na I piętrze. Zapraszamy wszystkich wystawców.
 1. Wózek widłowy. Usługi rozładunkowe, m.in przy użyciu wózka widłowego realizują na terenie EXPO XXI firmy ExpoSped oraz Netlog. Zamówienia oraz rozliczenia usługi dokonujecie Państwo bezpośrednio ze spedytorami. Cennik i informacje dotyczące usługi pod adresem:
 • ExpoSped Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.exposped.com.pl, +48 504 130 293
 • Netlog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  tel: +48 22 256 70 55; mobile      +48 784 022 612
 1. Pojazdy mechaniczne lub inne urządzenia z silnikami spalinowymi można eksponować w halach jedynie po spełnieniu następujących warunków: zbiornik paliwa może zawierać jedynie niezbędną ilość paliwa umożliwiającego opuszczenie hali, zbiornik paliwa musi być zamknięty, akumulator musi być trwale odłączony
 1. Przepisy p.poż. Zabudowa własna lub elementy wyposażenia stoiska wykonane z materiałów łatwopalnych lub rozprzestrzeniających ogień (drewno, wiklina, słoma, tkaniny i inne) powinny być zabezpieczone preparatami ogniochronnymi. Wystawca powinien posiadać stosowny certyfikat dot. zabezpieczenia p.poż. – tj. „Protokół zabezpieczenia ogniochronnego” wystawiony przez uprawnionego wykonawcę ze wskazaniem klasy odporności ogniowej, jaką wykonawca uzyskał po wykonaniu impregnacji, ponadto „Aprobatę techniczną”, „Certyfikat zgodności” oraz „Klasyfikację ogniową” preparatu. W przypadku braku takich zabezpieczeń lub dokumentów ich potwierdzających służby p.poż. obiektu mogą wykonać zabezpieczenia na miejscu – koszt ok. 15,00 zł netto/1 m2. Stoiska bez akceptacji służb p.poż. mogą być niedopuszczone do udziału w Targach.
 1. Przepisy BHP i porządkowe. Wystawcy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy swoich pracowników (bez względu na formę zatrudnienia) wykonujących prace na terenie Wystawy podczas Montażu i Demontażu oraz trwania Wystawy. Maszyny, silniki i urządzenia mogą być uruchomione pod warunkiem poinformowania o tym Organizatora oraz wyposażenia ich we wszelkie przepisowe elementy ochronne i osłony zapobiegające dostępowi osób nieuprawnionych. Osoby obsługujące taki sprzęt muszą posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia. Wystawca zobowiązany jest do utrzymania czystości na swoim stoisku na własny koszt. Elementy stoiska nie mogą stanowić zagrożenia dla zwiedzających.
 1. Ubezpieczenie i odpowiedzialność. Ochrona i bezpieczeństwo eksponatów w czasie montażu i demontażu stoiska oraz w czasie godzin otwarcia wystawy jest obowiązkiem Wystawcy. Przebywanie na terenie Wystawy poza godzinami jej otwarcia dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu pisemnej zgody Organizatora
  i przedstawiciela agencji ochrony odpowiedzialnego w tym czasie za bezpieczeństwo terenu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie eksponatów i rzeczy pozostawionych na stoisku oraz wypadki osób zaistniałe na terenie wystawy i podczas jej trwania. Organizator nie odpowiada za szkody i straty poniesione przez Wystawcę w wyniku: kradzieży, pożaru, powodzi, wichury, eksplozji, przerwy w dostawie prądu, a także działania siły wyższej. Wystawca ma obowiązek ubezpieczyć eksponaty na własny koszt. Fakt pozostawienia na terenie Wystawy po jej zamknięciu cennych eksponatów Wystawca zgłasza Organizatorowi w formie pisemnej. Poza godzinami otwarcia Organizator zapewnia ochronę terenu Wystawy.
 1. Zakaz handlu roślinami z wyłączeniem strefy Kiermaszu. Przypominamy, że sprzedaż roślin ze stoisk wystawienniczych możliwa jest jedynie ostatniego dnia wystawy – w sobotę, 3 września w godzinach 14.00-16.00. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty Wystawcy z tytułu prowadzenia sprzedaży.
 1. Nielegalna reklama. Prosimy o informowanie Biura Organizatora o osobach, które kolportują ulotki czy foldery, a nie są wystawcami lub nie posiadają identyfikatorów świadczących o wykupieniu tej usługi. Pomoże to wyeliminować firmy, które chcą skorzystać z Wystawy nie ponosząc kosztów.
 1. Wypadki. Prosimy o zgłaszanie wszelkich zauważonych wypadków i niebezpiecznych sytuacji do Biura Organizatora.

 

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z biurem

 Agencji Promocji Zieleni (tel. 0-22 435 47 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
 do dnia 26sierpnia.

DO GÓRY