Organizatorzy    •    Kontakt                                             

KARTA ZGŁOSZENIOWA KONKURSU ROŚLIN NOWOŚCI
ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 2021  
logo zszp 2014 r

Organizator:    
Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa  Tel. +48 22 435 47 21-22  
www.zszp.pl, www.zielentozycie.pl  zszpzszp.pl, kontaktzielentozycie.pl

TERMIN ZGŁOSZEŃ do 5 lipca 2021

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
INFORMACJA O ZGŁASZANEJ ROŚLINIE
DOSTĘPNOŚĆ ZGŁASZANEJ ROŚLINY NA RYNKU
Jeśli adres punku sprzedaży roślin jest taki sam, jak adres zgłaszającego, prosimy wpisać w pierwszej rubryce: j.w.

OPIS ROŚLINY

Informacje podane w opisie są brane pod uwagę i analizowane przez jury konkursu.
 
KRYTERIA
Wybór kilku cech z rozwijanej listy poprzez użycie klawisza Ctrl i zaznaczenie wybranych pozycji
 
ZDJĘCIA ROŚLIN
Zdjęcia roślin będą publikowane w drukowanych materiałach promocyjnych, na stronach internetowych, w mediach społecznościowych.

OPŁATA REJESTRACYJNA
TERMIN WPŁATY do 5 lipca 2021
Konto, na które należy dokonać wpłaty:
Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. 62 1240 2063 1111 0010 0121 1859

Wysokości opłat:
600 zł brutto - dla uczestników ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA 
800 zł brutto - dla członków ZSzP, nie uczestniczących w ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA
1 000 zł brutto - dla nie uczestniczących w ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA, ani nie będących członkiem ZSzP
 
Zobowiązuję się do dokonania opłaty rejestracyjnej w stosownej wysokości:
DANE DO FAKTURY
OŚWIADCZENIA I ZGODY
Regulaminem Konkursu i akceptuję go

na przetwarzanie moich danych osobowych Przez Związek Szkółkarzy Polskich i Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o.:

1. W celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833)

2. Do celów marketingowych w zbiorach danych Związku Szkółkarzy Polskich i Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o. zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami).
Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania:
• przesyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@zielentozycie.pl oraz zszp@zszp.pl
• składając osobiście oświadczenie w siedzibie Związku Szkółkarzy Polskich i Agencji Promocji Zieleni Sp. z o.o.,
• telefonicznie pod numerem +48 22 435 47 20 - podając imię, nazwisko, adres

Powered by BreezingForms
DO GÓRY