GALERIA
     •    Organizatorzy    •    Kontakt                                             

zielone miasto

 

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MOCNO ZIELONE MIASTO 2017

Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w tym roku doskonałą frekwencję ponad 250 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Reprezentowane były: urzędy ochrony środowiska, zakłady zieleni miejskiej, zarządy dróg miejskich, zakłady urządzania i utrzymania zieleni, firmy projektujące, zakładające i pielęgnujące tereny zieleni, szkoły, łącznie z 82 miejscowości. Najliczniejsze grupy uczestników to: firmy urządzające (27%) i urzędnicy miejscy (53,5%), czyli wykonawcy i inwestorzy. Taka struktura pozwoliła na spojrzenie na przedstawione zagadnienia z dwóch punktów widzenia i wywołała ciekawą dyskusję.

Pierwszy blok prelekcji poruszał zagadnienia związane z roślinami. Omawiane było znaczenie starych drzew w strukturze zieleni miejskiej – ich rola jako źródło bioróżnorodności, walory nie do zastąpienia przez nowe nasadzenia, a jednocześnie konieczność pielęgnacji. Mają także udział w fitoremediacji, czyli oczyszczaniu środowiska, której poświęcony był kolejny wykład. Intensywnie użytkowane tereny zurbanizowane narażone są na ogromnie zanieczyszczenie pyłami, metalami ciężkimi i rośliny wykonują konkretną pracę wiążąc szkodliwe substancje i oczyszczając powietrze. Zieleń miejska to także kolory, które dają kwiaty. Rośliny cebulowe, coraz częściej sadzone w miastach mechanicznie oraz wprowadzane do zieleni byliny, nadają koloru i radości betonowej zabudowie. Aby mogły powstać piękne i ciekawe projekty bardzo przydatne będą cyfrowe modele roślin. I tu wkracza grafika rodem z najlepszych gier komputerowych. Dobra wizualizacja projektu, z symulacją zmian dobowych czy sezonowych, pozwoli na sprzedaż koncepcji i łatwiejsze przekonanie inwestora do własnych pomysłów.

Zostały także poruszone tematy z zakresu prawa, wchodzących nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, dobór krzewów na miejskie rabaty. Na przykładzie niemieckich miast zaprezentowano zieloną infrastrukturę miasta. Ostatni panel stanowiła dyskusja na temat wspólnej przestrzeni miejskiej i współodpowiedzialności różnych grup użytkowników, partnerstwa publiczno-prywatnego, partnerstwa społecznego.

XVII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MOCNO ZIELONE MIASTO 2016

Ogólnopolska konferencja poświęcona zieleni miejskiej zgromadziła w tym roku rekordową frekwencję ponad 300 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 

Pierwszy blok tematyczny dotyczył zieleni, która otacza nas bezpośrednio tj. zieleń osiedli, zielone dachy domów, zielone ściany, ogrody społecznościowe.
Program dotyczył tematów: • Zielone osiedla • Zielone dachy – ekonomiczne i społeczne korzyści • Ogrody społecznościowe: czy istnieją naprawdę • Jakość zieleni, a komfort życia
Druga część to tematy „techniczne” przedstawiające konkretne problemy, nowatorskie rozwiązania, nowinki techniczne: • Zielone torowiska • Wymiana gleby w strefie korzeniowej drzew metodą ciśnieniową • Drzewa w mieście: sadzenie i pielęgnacja gwarancyjna w ujęciu praktycznym.

 

XVI OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA ZIELONE MIASTO
- W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI 2015

Ogólnopolska konferencja ZIELONE MIASTO w tym roku zgromadziło blisko 100 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni w miastach i gminach. 

Program dotyczył następujących tematów: dziedzictwo przyrodnicze i jego zasoby jako atut i wyznacznik tożsamości miasta ● jak tworzyć przestrzeń publiczną i zieleń w kontekście zmian demograficznych i społecznych  ● miasto wygodne i funkcjonalne — czyli jakie? ● bezpieczeństwo na placach zabaw — w procesie inwestycji i eksploatacji, certyfikacja ● standardy i parametry materiału szkółkarskiego ● francuskie miasteczko Chedigny — przykład udanych przeobrażeń ● budżety partycypacyjne w praktyce.

DO GÓRY