Organizatorzy    •    Kontakt                                             

 


Seminarium
Wiedza dla Producentów i Handlu
2 września 2021, 12.00-15.00


  
W programie:


• Paszportyzacja roślin – realizacja w praktyce
Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Agnieszka Sahajdak, Ewa Półtorak, Anna Stepnowska)

Od 14 grudnia 2019 r. we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce, stosowane są nowe przepisy w zakresie zdrowia roślin, których jednym z elementów jest system „paszportowania” roślin. Nowe prawo zmodyfikowało zasady tzw. przemieszczania materiałów roślinnych (czyli uprawy, obrotu) w ramach rynku UE, w tym przede wszystkim zakres urzędowej rejestracji ze względów fitosanitarnych oraz paszportowania, z ukierunkowaniem przede wszystkim na obrót tzw. roślinami do sadzenia między podmiotami profesjonalnymi. W myśl przepisów wszystkie „rośliny przeznaczone do sadzenia”, zgodnie z szeroką definicją tego pojęcia wymagają zaopatrzenia w paszporty roślin. Ponadto, paszporty roślin powinny być wydawane przez upoważniony podmiot profesjonalny który, poza określonymi w przepisach sytuacjami, jest także odpowiedzialny za ocenę zdrowotności, przed zaopatrzeniem materiału w paszport. Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN) podjęła szereg działań, aby po pierwsze poinformować podmioty o nowych zasadach, a następnie wdrożyć do praktyki rozwiązania, które pozwolą na funkcjonowanie w kraju systemu zgodnego z przepisami, aby zapewnić podmiotom możliwość obrotu materiałem roślinnym w ramach rynku unijnego. Po blisko dwóch latach można się już pokusić o podsumowanie zrealizowanych przez Inspekcję działań i podzielić się doświadczeniami związanymi z nowym systemem paszportowania roślin.

sahajdak

Agnieszka Sahajdak 

 


• Trendy konsumenckie – czego nie przegapić
Alicja Cecot

W prezentacji przedstawione zostaną trendy konsumenckie dotyczące rynku ogrodniczego, który jest częścią „globalnej wioski”, tendencje wynikające z okresu pandemii, a także bieżące mody na rośliny z różnych kategorii użytkowych.

cecot

Alicja Cecot Absolwentka Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie oraz podyplomowych studiów dziennikarskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 1989 roku redaktor (czasopisma: „Hasło Ogrodnicze”, „Kwiaty”, „Pod Osłonami”). Współtwórca i wieloletni redaktor naczelny magazynu „Szkółkarstwo” (1993-2011 r.). Autor licznych artykułów i prezentacji z zakresu roślin ozdobnych – w kraju i zagranicą. Obecnie niezależny dziennikarz współpracujący z polską i europejską prasą branżową, członek redakcji portalu Pod Osłonami PL.

 

DO GÓRY