Organizatorzy    •    Kontakt                                             

Produkty

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ – деревья, кустарники, многолетники

КАТАЛОГ РАСТЕНИЙ – это сборник практической информации о растениях, выращиваемых и продаваемых в Польше. 

Приведено комплексное описание 2080 растений: их основные характерные особенности, требования, уход, использование и густота посадки, а также зоны морозостойкости. Каждое из них показано на одной или двух фотографиях, а также на рисунке, представляющем, как выглядит взрослое растение в соотнесении с фигурой человека. 
Подготовленный опытными польскими производителями посадочного материала, он является основным путеводителем по садовым растениям, как для любителей и начинающих, так и для дизайнеров, продавцов и растениеводов. 

Каталог поделён на 8 разделов: 
- хвойные деревья и кустарники,
- лиственные деревья- лиственные кустарники,
- вересковые растения- стелющиеся растения, 
- розы,
- многолетники,
- садовые растения. 

В начале помещено вступление и иллюстрированный фотографиями раздел, посвященный общей информации в отношении посадки и ухода, а также зимовки растений. Каталог завершают примеры садовых композиций, демонстрирующих как, правильно подбирая растения, создать очаровательный уголок.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KATALOG ROŚLIN to zbiór praktycznych informacji o roślinach uprawianych i sprzedawanych w Polsce.
W syntetycznej formie zostały przedstawione 2080 rośliny – ich najważniejsze, charakterystyczne cechy, wymagania, pielęgnację, zastosowanie czy gęstość sadzenia i strefę mrozoodporności. Każda pokazana jest na jednym lub dwóch zdjęciach oraz na rysunku przedstawiającym jak wygląda dorosła roślina w porównaniu do sylwetki człowieka.Przygotowany przez doświadczonych polskich szkółkarzy stanowi podstawowy przewodnik po roślinach ogrodowych zarówno dla amatorów czy hobbystów jak i dla projektantów, sprzedawców czy ogrodników.

Podzielony jest na 8 rozdziałów: 
- drzewa i krzewy iglaste
- drzewa liściaste
- krzewy liściaste
- rośliny wrzosowate
- pnącza
- róże
- byliny
- rośliny sadownicze

Całość jest poprzedzona wstępem i ilustrowanym zdjęciami rozdziałem poświęconym ogólnym informacjom na temat sadzenia i pielęgnacji, a także zimowania roślin. Katalog zamykają przykłady aranżacji ogrodowych, pokazujące jak odpowiednio zestawiając rośliny stworzyć czarujący zakątek.
 
DO GÓRY