Flower Expo 

Prelegenci Konferencji Mocno Zielone Miasto

Emilia Bylicka ukończyła geografię na Uniwersytecie Warszawskim oraz gospodarkę przestrzenną w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Jest wieloletnim pracownikiem w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z ochroną zadrzewień, inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz chronionymi gatunkami roślin, grzybów i owadów. Interesuje się funkcjonowaniem krajobrazów, ogrodnictwem, tańcem i fotografią.
 
 
 
daszewski
Stefan Daszewski projektant ogrodów, autor programu Gardenphilia DESIGNER, od 20 lat zajmujący się oprogramowaniem do wizualizacji zieleni,  współzałożyciel Gardenphilia com.
 
 

 
 
 
domanowska
dr Monika Domanowska architektka krajobrazu pracująca w Wydziale Zrównoważonej Mobilności Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. W swojej pracy działam na rzecz zieleni przyulicznej. Pasjonuje mnie temat zielonej infrastruktury i wykorzystanie zieleni w celach rozwoju miasta i poprawy jakości życia jego mieszkańców oraz rewitalizacja miasta przy użyciu terenów zieleni.
 
 
 
 
falkowski
Grzegorz Falkowski specjalista w zakresie szkółkarstwa roślin ozdobnych oraz odmianoznawstwa, absolwent Wydziału Ogrodniczego warszawskiej SGGW. Podróżnik i fotograficzny „łowca” roślin, od 20 lat tworzy prywatny ogród na Podlasiu. Swoje pasje łączy z wykonywanym zawodem. Studiował w kraju i zagranicą, odbył staże zawodowe i naukowe, m.in. w Królewskim Ogrodzie Botanicznym Kew w Londynie oraz w jednostce naukowej amerykańskiego ministerstwa rolnictwa w Corwalis w stanie Oregon. Przez 7 lat pracował naukowo w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach. Autor publikacji naukowych oraz licznych artykułów popularyzujących wiedzę o roślinach, autor i redaktor opisów roślin zamieszczanych na stronach internetowych www.zszp.pl oraz www.e-katalogroslin.pl. Od 2012 r. pracuje dla Związku Szkółkarzy Polskich na stanowisku dyrektora wykonawczego.
 
 
gasiorowski
Marcin Gąsiorowski (Dipl.Ing;  Dipl.Ökologe) (Ing. architekt krajobrazu, dyplomowany ekolog) ukończył Wydział Architektury Krajobrazu i studia podyplomowe ekologii na Uniwersytecie w Essen. Specjalizuje się w zakresie projektowania środowiskowego, ingerencji i kompensacji oraz ekologii wód. Należy do Izby Architektów Nadrenii-Westfalii, Niemieckiego Towarzystwa Naturalnych Wód Kąpielowych (DGfnBG). Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naturalnych Wód Kąpielowych (PSNWK). Autor szeregu opracowań i projektów w Europie i poza jej granicami m.in. w Egipcie, Turcji i Arabii Saudyjskiej. Projektuje założenia zieleni, w tym ogrody naturalne, zielone dachy i oczyszczalnie hydrobotaniczne. Zajmuje się renaturyzacją cieków wodnych i zagospodarowywaniem wód opadowych. Specjalizuje się w projektowaniu zbiorników wodnych, retencyjnych i ozdobnych oraz stawów kąpielowych. Autor wielu artykułów dotyczących założeń zieleni i biologicznego uzdatniania wód.
 
 
kempf
Piotr Kempf absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lipca 2015 roku Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale również stara się poprzez szereg działań angażujących mieszkańców, włączać ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje. W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych – „Utrzymaj standard”. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią i pozytywnym stosunkiem do świata.Piotr Kempf – absolwent Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Przez wiele lat związany z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 1 lipca 2015 roku Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie. Od początku swojej pracy w urzędzie wielką wagę przykłada do współpracy z mieszkańcami. Słucha ich potrzeb i oczekiwań, ale również stara się poprzez szereg działań angażujących mieszkańców, włączać ich w działania dotyczące terenów zielonych. Otwarty na innowacje. W ramach nowej jednostki stworzył m.in. Zespół Konserwacji Zieleni wyposażony w nowoczesny sprzęt, który odpowiada za pielęgnację dwóch najstarszych parków Krakowa. Wprowadził nowy system umów z wykonawcami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych – „Utrzymaj standard”. Zaskakuje wciąż nowymi pomysłami, energią i pozytywnym stosunkiem do świata.
 
 
komakowski
Andrzej Komakowski inż. arch. krajobrazu, technik ogrodnik. Czynny projektant. Od 3 lat  związany z Gardenphilia. com Sp. z o.o. jako product manager.
 
 
 
 
 
 
kurkar
Janusz Krukar już ponad 16  lat jest związany z rynkiem landscapingu i usług ogrodniczych. Od kilku lat jest pracownikiem ICL POLSKA – światowego koncernu specjalizującego się w produkcji nawozów specjalistycznych. W ramach pracy zajmuje się również prowadzeniem szkoleń z zakresu pielęgnacji zieleni oraz doradztwem pod kątem nawożenia.
 
 
 
 
maksym
mgr inż. leśnictwa Tomasz Maksym absolwent SGGW w Warszawie. Ukończył także międzyuczelniane studium podyplomowe Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych SGGW - SGH. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego w procesie inwestycyjnym (Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa). Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Dendrolog w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy, gdzie koordynuje proces tworzenia dokumentów składających się na Politykę Ochrony Drzew. Autor Instrukcji dokonywania przeglądów drzew. Pasjonat drzew, miłośnik przyrody i historycznych założeń ogrodowych. Interesuje się prawem ochrony przyrody, genealogią, historią sztuki, literaturą staropolską, fotografią oraz oceną jakości zespołów urbanistycznych.
 
pisarczyk
Ewa Pisarczyk ukończyła ochronę środowiska w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, pracuje od 2008 r. w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w tematach dotyczących ochrony zadrzewień, inwazyjnych gatunków obcych oraz chronionych gatunków roślin i grzybów, jest krajowym punktem kontaktowym dla Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk. Interesuje się przyrodą i sztuką.
 
 
 
 
suchocka
dr inż. Marzena Suchocka architekt krajobrazu wykładowca w Katedrze Architektury Krajobrazu SGGW. Jest Przewodniczącą sekcji Drzew Miejskich Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego. Prowadziła badania nad wpływem prac budowlanych na żywotność drzew i oceny długoterminowego wpływu uszkodzeń, prace dotyczące oceny statyki drzew miejskich, udział w opracowaniu polskiej metody wyceny wartości drzew pod kierunkiem prof. Szczepanowskiej, obecnie będącej podstawą merytoryczną zmian w Ustawie o Ochronie Przyrody. Uczestniczyła w licznych wizytach stażowych w zakresie oceny statyki drzew oraz zarządzania drzewostanem opartym na metodzie VTA (Visual Tree Assessment) w Turynie oraz wielu wyjazdach stypendialnych, stażowych, i studyjnych m.in. Bordeux, Hamburg, Kornwalia. Uczestniczyła w Europejskim programie badawczym mającym na celu badanie stresu drzew związanego z ekstremalnymi warunkami, członek Management Commitee Programu FP1106 FP COST Action STReESS - Studying Tree Responses to extreme Events: a SynthesiS.
 
 
 
 
 
DO GÓRY