Organizatorzy    •    Kontakt                                             


Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO


martha schwartz2022 greencity logo2022a

 
Martha Schwartz, Martha Schwartz Partners Nowy Jork/ Londyn/ Szanghaj, jest architektem krajobrazu, urbanistką i działaczką na rzecz klimatu. Jej praca i nauczanie koncentruje się na miejskim krajobrazie publicznym i jego znaczeniu w tworzeniu miast „przystosowanych do zmian klimatycznych”. Od ponad 40 lat realizuje wraz z firmą projekty na całym świecie, od niewielkich instalacji po duże przestrzenie publiczne, parki i projekty, obejmujące planowanie strategiczne rozwoju miast.

Martha Schwartz w randze profesora zwyczajnego wykłada architecturę krajobrazu na Uniwersytecie Harwardzkim (Harvard University Graduate School of Design) i działa w GSD Climate Change Working Group.

Schwartz uważa, że właśnie architektura krajobrazu odegra wiodącą role w walce ze zmianami klimatycznymi i ich skutkami. Podczas szczytu Fundacji Architektury Krajobrazu w 2016 r. „New Landscape Declaration” poświęconego przyszłości architektury krajobrazu jej „Deklaracja” stała się głosem branży stojącym na stanowisku, że zmiany klimatyczne wymagają podejścia i zdecydowanych, praktycznych rozwiązań centralnych.
Jest członkiem założycielem Grupy Roboczej ds. Zmian Klimatu w Fundacji Architektury Krajobrazu i pomogła w opracowaniu tegorocznej Deklaracji COP26 mówiącej o globalnej potrzebie adaptacji z perspektywy architektury krajobrazu.

Jest członkiem założycielem Grupy Roboczej ds. Zrównoważonych Miast przy Centrum Środowiska Uniwersytetu Harvardzkiego, a niedawno założyła MAYDAY.EARTH. Jest to organizacja nonprofit skupiającą się na edukacji i przekazywaniu wiedzy na temat geoinżynierii słonecznej i rozwiązań opartych na naturze, które będą niezbędne dla przyszłości ludzkości.

Nagrodzona Medalem Designu ASLA 2020, Martha Schwartz jest laureatką wielu międzynarodowych wyróżnień, w tym Honorary Royal Designer for Industry Award przyznawanym przez Królewskie Towarzystwo Rozwoju Sztuki, Produkcji i Handlu za jej wybitny wkład w projektowanie w Wielkiej Brytanii; Cooper Hewitt National Design Award; nagrodę Women in Design Award for Excellence przyznawaną przez Boston Society of Architects; Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Ulster w Belfaście w Irlandii; stypendium Instytutu Projektowania Miejskiego; honorowego członkowstwo Radcliffe College i American Academy w Rzymie; honorowe stypendium Królewskiego Instytutu Architektów Brytyjskich; Nagroda Council of Fellows przyznana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu; ostatnio Doctor Honoris Causa z Boston Architectural College oraz FORBES 50 over 50.
 
TEMAT: Miasta przyszłości i krajobraz miejski - wydarzenie online
 
Ekspertka przedstawi rozwiązania, które można wprowadzać nawet w małej skali, wpływając na ekosystem przestrzeni zurbanizowanych – dla dobra społeczności, przyrody, a także na rzecz rozwoju gospodarczego aglomeracji.
 
greencity logo2022

katarzyna kobierska2022

Katarzyna Kobierska, architektka krajobrazu, założycielka wrocławskiej pracowni projektowej KA Kobierska. Współpracując ze specjalistami z różnych branż kształtuje uniwersalną i przyjazną przestrzeń publiczną i prywatną od Inwentaryzacji dendrologicznej, poprzez Projekt Koncepcyjny, aż po Projekt Budowlany i Wykonawczy, wykorzystując zdobytą przez lata wiedzę na temat procesu inwestycyjnego i wykonawstwa w przestrzeniach publicznych.
W pracy zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie potencjału inżynieryjnego ekologicznych rozwiązań, projektowanie w zgodzie z naturą, siedliskiem, szacunek do zastanego miejsca, oszczędność formy. Przy projektowaniu bierze pod uwagę proces naturalnych przeobrażeń, sukcesji zbiorowisk. Uważa, że przemyślana kompozycja przestrzeni podświadomie oddziałuje na odbiorcę. Od lat bada, projektuje i realizuje elementy miejskiego systemu retencji wód opadowych. To temu tematowi poświęciła swoją pracę magisterską, która w 2016 r. zdobyła I miejsce (ex aequo) w konkursie Wrocławska Magnolia (najlepsze prace magisterskie poprawiające jakość życia mieszkańców miasta).
Katarzyna Kobierska jest współautorką koncepcji wspólnotowego Parku Mamuta, koncepcji i projektu wykonawczego uniwersalnego placu zabaw Leśne Druhy Tarnoduchy, autorką koncepcji i projektu wykonawczego wrocławskich Przyszkolnych ogrodów retencyjnych przy ul. Greckiej oraz współautorką projektu łącznika Park Zachodni - Port Popowice we Wrocławiu.
Jest współlaureatką III nagrody (ex aequo) w konkursie FUTUWAWA 2021 „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?”, laureatką I nagrody (ex aequo) w konkursie Semmelrock HARDSCAPE AWARD. Jej zrealizowany projekt Przyszkolne ogrody retencyjne we Wrocławiu zdobył nominację na portalu Sztuka Krajobrazu w plebiscycie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce.
 
TEMAT: Naturalne nasadzenia bazujące na dynamicznych ekosystemach i potencjale miejsca
 
Szacuje się, że do 2050 roku, ponad 65% populacji będzie żyć w miastach, a jednak ciągle wyjeżdżamy z nich w pogoni za namiastką natury. Przechadzając się po naturalnym lesie, brzegu rzeki, łące, zachwycamy się pięknem różnorodności gatunków roślin i zwierząt, z niecierpliwością czekamy na nadejście wiosny i pojawienie się kwiecistych dywanów w postaci budzących się do życia geofitów. Latem podziwiamy spektakl świetlików, kwitnące łąki, a późną jesienią i zimą malownicze palety barw i przyprószone śniegiem suche kwiatostany. Z każdą nadchodzącą porą roku dostrzegamy interesujące nas sezonowe zmiany związane z rytmem procesów fenologicznych. Sama zieleń z biegiem lat samoistnie ulega naturalnym przekształceniom. Z łąk przekształca się w teren zakrzewiony, a następnie rosnące drzewa, zacieniając glebę okapem swoich koron tworzą zaczątek lasu. Upadające drzewo, wpuszczające w głąb zacienionego lasu promienie słoneczne, pozwala na powtórzenie się tego procesu. Czy jesteśmy w stanie zminimalizować naszą ingerencję w naturalną dynamikę ekosystemów i projektować tak, by je przewidzieć? W jaki sposób kształtować zieleń miejską, by wykorzystać potencjał terenu, architektury i raczej ugościć lokalne chwasty i powiązane ze sobą organizmy niż sadzić po prostu to, co nam się podoba? I jak pogodzić to z naszą potrzebą estetyki?

magdalena szmit2022

Magdalena Szmit-Siewruk  Z wykształcenia architekt krajobrazu. Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (studia inżynierskie) oraz kierunku Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur na Universität für Bodenkultur w Wiedniu, (studia magisterskie). Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni wydane przez NOT SITO (Naczelna Organizacja Techniczna, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa).
Wspólnie z rodziną prowadzi Szkółkę Szmit, gdzie zajmuje się między innymi działem produkcji bylin. Łączy rolę ogrodnika i architekta krajobrazu. Projektuje duże projekty miejskie: parki, skwery, zieleńce, ronda oraz nasadzenia przyuliczne. Od około 10 lat projektuje zieleń miejską dla miasta Ciechanów, przekształcając go stopniowo w „miasto - ogród”. Odpowiednio zaprojektowana zieleń oraz ich właściwa pielęgnacja stała się bardzo ważnym elementem dla wizerunku i promocji tego mazowieckiego miasta.
Należy do Związku Szkółkarzy Polskich,  Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Publikuje w pismach ogrodniczych oraz występuję w programach telewizyjnych o tematyce ogrodniczej.
 
TEMAT: Ciechanów jako mocno zielone miasto

agatamilanowska

Agata Milanowska architekt krajobrazu i projektant terenów publicznych. Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2011 r. otrzymała honorowe wyróżnienie za projekt przestrzeni w Otwartym Międzynarodowym Konkursie Projektowania Krajobrazu SLANT 2011, otrzymując list polecający od znanego na całym świecie architekta krajobrazu Hugh Ryana, co dodało jej skrzydeł i chęci do dalszego nieustannego rozwoju. Współautorka artykułów naukowo-badawczych dotyczących technik mających na celu poprawę warunków siedliskowych drzew miejskich oraz ocenę niosących przez drzewa wartości dla systemów miejskich jako kontynuacja tematyki poświęconej pracy magisterskiej. Współautorka Kart Informacyjnych do Standardów Ochrony Drzew w Inwestycjach dla miasta Wrocławia, Białegostoku, Dąbrowy Górniczej oraz Płocka.
Od 2016 r. przenosi wartościowe wizje projektowe z całego świata do Polski, opisując najnowsze trendy architektury krajobrazu w miesięczniku Zieleń Miejska.  
Świat architektury krajobrazu poznawała zarówno od strony projektowej i wykonawczej, uczestnicząc w budowlanych  procesach inwestycyjnych.  Biuro Projektowe Agata Milanowska rozwija od 2012 r. tworząc projekty zarówno mikro i makro przestrzeni w całej Polsce. W dobie zmian klimatycznych zawód architekta krajobrazu koresponduje z zawodem lekarza. Rolą projektanta urbanisty jest odpowiednia „diagnoza” przestrzeni. Wierzy, że dla architekta krajobrazu słowo klucz to Natura… to jedno słowo kryje w sobie procesy, które my możemy powielać by uleczyć krajobraz miejski. Poszukuje bioróżnorodności w doborach gatunkowych odpornych na warunki miejskie. Jej motto to również ogromny szacunek do tego, co zastajemy w danym miejscu. Gdyż my jako ludzie często zanim coś stworzymy, wiele potrafimy zniszczyć. Nieustannie podkreśla rolę współpracy między branżami, konieczność przewidywania procesów oraz wagę podejmowania świadomych decyzji projektowych, które niosą za sobą długofalowe konsekwencje krajobrazowe. Kocha świat barw i faktur.  Projektowane miejsce powinno być kopią naturalnego piękna, gdyż otaczająca nas przestrzeń sprawia, że życie nabiera innego lepszego wymiaru.
    Od 2019 r. pasjonuje się w projektach dotyczących rozbetonowania martwych przestrzeni miejskich i zastąpienia pozbawionych funkcji miejsc w ogrody dla ludzi. W 2021 r. wzięła udział w projekcie badawczym SGGW dotyczącym stworzenia zielonego budynku, niosącego szereg usług ekosystemowych, obejmującego zielone fasady, zielone dachy, ogrody deszczowe itp. Jej dumą jest między innymi projekt krajobrazu dla otoczenia budynku zero emission, który powstał w woj. lubelskim w 2020 r.
 
 
TEMAT: Odbetonowanie przestrzeni miejskiej
 
Odbetonowanie martwych przestrzeni pozbawionych funkcji, przeobrażenia klepisk i wprowadzenie w ich miejsce zieleni lub ogrodów deszczowych; rozbetonowanie fragmentów terenów itp. – parki kieszonkowe to tematy bliskie mieszkańcom i decydentom świadomym, jak wiele może zmienić dobrze przemyślana, zaprojektowana i wykonana zieleń w przestrzeni industrialnej miasta.
 
DO GÓRY