Organizatorzy    •    Kontakt                                             

 


Ogólnopolska Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO 
„BRAK I NADMIAR WODY – PRZYSTOSOWANIE” 
3 września 2020   
  

Moderator konferencji:

reda piotrwwww
Piotr Reda Doktor nauk biologicznych (absolwent Wydziału Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego); architekt krajobrazu (absolwent Podyplomowego Studium Architektury Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej); pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego (kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego); członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (od 22.03.2014 r. Prezes Zarządu) zrzeszonego w International Federation for Landscape Architects (IFLA) oraz European Landscape Contractors Association (ELCA); jeden z członków założycielskich Stowarzyszenia „Federacja Arborystów Polskich” z siedzibą we Wrocławiu; członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego z siedzibą we Wrocławiu; członek Stowarzyszenia „Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce”; członek Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego; członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni nr rej. OSTO 113/2016; od 16.04.2020 r. członek Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Ministerstwie Rozwoju; prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Leaf Project Studio, autor inwentaryzacji przyrodniczych, dokumentacji projektowych z zakresu architektury krajobrazu oraz ekspertyz dendrologicznych.
 logo sak

W programie:


• Drzewa  nowych czasów
Wojciech Grąbczewski
Jak planować proces inwestowania w zieleń? Jak optymalizować koszty nasadzeń? Co i jak sadzić?
Na podstawie przykładów inwestycji publicznych i pół-publicznych wspólnie analizowaliśmy, jak to się dzieje, że pewne projekty się udają, a inne nasadzenia kończą się porażką.
Proponowałem praktyczne narzędzia i sposoby, które umożliwią skuteczny nadzór nad procesem i pozwolą zmaksymalizować efekty przedsięwzięć ogrodniczo-krajobrazowych.

grabczewski wojciechwww

Wojciech Grąbczewski Wychowany w rodzinnym gospodarstwie szkółkarskim, w otoczeniu kolekcji drzew i krzewów i wielopokoleniowej tradycji. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie studiując przedsiębiorczość podczas okresu transformacji, wypróbowywał teorię w codziennej pracy firmy. Obecnie współprowadzi nowoczesne szkółki w podwarszawskim Runowie, gdzie zajmuje się m.in. eksportem drzew i krzewów do 20 krajów. Uczestniczył w realizacji spektakularnych projektów architektury krajobrazu minionego dwudziestolecia, zarówno ogrodów i parków prywatnych, jak i terenów publicznych i mieszkaniowych. Doradzając w procesach inwestycyjnych związanych z zielenią, kładzie nacisk na fakt, że zieleń to proces, a nie jednorazowa akcja. Jest fanem eksperymentowania z drzewami i wprowadzania zieleni w nowe obszary.


• 
Wsparcie roślin przy niestabilnym poziomie wody
Janusz Krukar
Podczas wystąpienia omawiałem sposoby na ograniczenie stresu roślin oraz trawy spowodowanego czasowym ograniczeniem w dostępie do wody poprzez dobór odpowiednich składów nawozów. Proponowałem również specjalistyczne kondycjonery, które ograniczają przesuszanie gleby.

reda piotrwww

Janusz Krukar Regionalny Doradca Nawozowy w ICL Polska. Od wielu lat pracuje w branży rolniczej i ogrodniczej, w tym czasie zebrał wiele doświadczeń nie tylko teoretycznych, ale i praktyki w nawożeniu roślin i utrzymaniu ich w „dobrym zdrowiu”. W ICL Polska pracuje od 2012 r. w dziale roślin ozdobnych oraz terenów zielonych: doborem najlepszych rozwiązań w nawożeniu i pielęgnacji trawników, terenów zieleni oraz w produkcji roślin ozdobnych.
  logo icl


• 
Trawy ozdobne w mieście – sprawdzone rozwiązania
Prof. UPP dr hab. Piotr Urbański
Zastosowanie traw ozdobnych, turzyc i sitów w warunkach miejskich – rys historyczny oraz aktualna produkcja i dostępność w Polsce. Zalety traw ozdobnych i cechy kwalifikujące do stosowania tych roślin w zieleni miejskiej. Zalecenia doboru oraz przykłady realizacji w zależności od warunków i przeznaczenia terenu. Omawiałem także konieczne zabiegi pielęgnacyjne zapewniające dobrą kondycję traw przez wiele lat.


urbanski piotrwww

Piotr Urbański Stopień magistra inżyniera ogrodnictwa uzyskał w 1983 roku. Od początku pracy w Katedrze prowadzi zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na kierunkach: Ogrodnictwo i Architektura krajobrazu. Są to wykłady i ćwiczenia z zakresu urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni oraz seminaria inżynierskie i magisterskie. Zainteresowania badawcze Prof. UPP dra hab. Piotra Urbańskiego, to między innymi: - ocena możliwość stosowania i wykorzystania „traw rabatowych” do dekoracji terenów zieleni, - rekultywacja hałd i zwałowisk pogórniczych, - urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Autor ponad 60 oryginalnych rozpraw, wielu monografii, kilku książek i kilkudziesięciu artykułów zamieszczonych w materiałach konferencyjnych oraz artykułów popularno-naukowych. Jest promotorem 5 zakończonych prac doktorskich i promotorem kolejnej, z otwartym przewodem doktorskim. Był opiekunem ponad 200 prac magisterskich i kilkudziesięciu prac inżynierskich. Recenzował ponad 30 rozpraw habilitacyjnych i doktorskich. W 2002 r. odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi, a za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania - Medalem Komisji Edukacji Narodowej w roku 2012. Był wykonawcą lub współwykonawcą 3 grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 1995 r. uzyskał dyplom ukończenia kursu „The Baltic Sea Environment” organizowanego na terenie Akademii Rolniczej w Poznaniu przez Uniwersytet w Uppsali (Szwecja). Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem na spotkaniach organizowanych przez Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców. W latach 2002-2008 - prodziekan ds. studiów, a od roku 2008 do 2012 – dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, do której funkcji wrócił we wrześniu 2019 r.


• 
Skarpy, ronda, środkowe pasy zieleni – róże okrywowe i byliny, na terenach z dużym niedoborem wody
Tomasz Uszyński
Skarpy, ronda, środkowe pasy zieleni, niewielkie powierzchnie gruntu przy skrzyżowaniach - czyli najbardziej niegościnne miejsca dla roślin w mieście. Miejsca odwodnione, wystawione na silne oddziaływanie promieni słonecznych, nieosłonięte, narażone na wysuszenie wiatrem. Miejsca, w których trudno sprawić, aby jakakolwiek roślina chciała rosnąć, bez intensywnej pomocy człowieka. Czy istnieją gatunki roślin, które w takich miejscach nie poddają się suszy, gwałtownemu spływowi wody, szybko wiążą grunt, pięknie kwitną i nie generują kosztów serwisu? Jak zagwarantować mieszkańcom miasta zdrowo pracująca zieleń, tam gdzie zazwyczaj nic nie chce urosnąć?
Jeżeli zechcecie Państwo poznać odpowiedzi na te pytania i dowiedzieć się, jak dzięki nowym odmianom róż okrywowych i prostym zasadom zakładania rabat bylinowych, osiągnąć efekt kolorowej wyspy, nie rujnując przy okazji budżetu miasta, to zapraszam na moją prezentację.


krukar januszwww

Tomasz Uszyński W 2000 r. ukończył Oddział Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie.W 2000 r. ukończył Oddział Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Warszawie. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni INTZ NOT/SITO nr 82/2001. W latach 1998-1999 odbył szkolenie z zakresu prac w koronach drzew metodami alpinistycznymi w Ośrodku Szkoleniowym Chirurgii Pielęgnacji i Ścinki Drzew mgr inż. Zbigniew Chachulskiego, oraz Kurs II stopnia z zakresu pielęgnowania i ochrony drzew prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew NOT. Blisko dwadzieścia lat pracy w takich firmach jak AsmaBel, Activum, Biuro Ochrony Środowiska w Warszawie, Boot & Hortorus umożliwiło mu zdobycie niebagatelnego doświadczenia z zakresu projektowania i wykonywania terenów zieleni. W tym czasie, uczestniczył w realizacji licznych inwestycji zieleni przy obiektach sieci handlowych, zieleni drogowej, miejskiej oraz developerskiej. Od trzynastu lat zajmuje stanowisko przedstawiciela handlowego w szkółce roślin Boot & Hortorus. Hołduje zasadzie wiedzy praktycznej, ujętej przez Arystotelesa w myśl: „Celem wiedzy teoretycznej jest prawda, a wiedzy praktycznej działanie”. Prywatnie miłośnik kuchni myśliwskiej, sportów walki, tańca, pieśni biesiadnej i nieustającego dobrego humoru.
logo hortorus


• 
Błękitno-zielona infrastruktura - dobre praktyki gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich
Judyta Łuczyńska
Błękitno-zielona infrastruktura (BZI) to rozwiązania oparte na przyrodzie. Sprawdzają się one w warunkach miejskich, gdzie z powodzeniem mogą uzupełniać lub zastępować tradycyjne „szare” rozwiązania, równocześnie łagodząc klimat - regulując temperaturę powietrza oraz magazynując i oczyszczając wodę deszczową. Elementy BZI z łatwością komponują się z obecnym, miejskim krajobrazem np. jako część pasa drogi czy element zagospodarowania przestrzeni wokół budynku. Co istotne, rozwiązania oparte na przyrodzie mogą wdrażać także mieszkańcy miast - we własnym zakresie, niedużym kosztem oraz nakładem pracy. Mogą one także stwarzać doskonałą okazję do aktywizacji mieszkańców oraz pobudzenia troski o wspólną przestrzeń. Podczas prezentacji wskazałam rozwiązania takie jak ogrody deszczowe, niecki czy stawy retencyjne. Zostaną one omówione na podstawie realizacji Fundacji Sendzimira w Warszawie, Wrocławiu czy Pile. Omawiałam także różne formy wsparcia wdrażane przez samorządy, mające na celu zachęcenie mieszkańców do podjęcia działań zwiększających retencję.


luczynska judytawww

Judyta Łuczyńska Magister gospodarki przestrzennej (EUROREG) oraz studentka Socjologii stosowanej i antropologii społecznej (ISNS) na Uniwersytecie Warszawskim. Edukatorka i aktywistka społeczna. Od kilku lat związana zawodowo z Fundacją Sendzimira. Koordynatorka i współprowadząca kilkudziesięciu warsztatów edukacyjnych z zakresu tworzenia obiektów błękitno-zielonej infrastruktury m.in. na terenie Warszawy, Wrocławia, Skawiny czy Katowic. Koordynatorka szkoleń z zakresu zarządzania zielenią w mieście oraz adaptacji miast do zmian klimatu. Organizatorka konferencji „Zieleń w miastach – krajobraz po bitwie czy bitwa o krajobraz?” skupiającej ekspertów ds. zarządzania zielenią, architektów krajobrazu, wybitnych specjalistów zarówno z Polski jak i z zagranicy.
logo sedzimira


• System Powierzchniowej Retencji Miejskiej (SPRiM) – wytyczne dla zamawiającego obiekty małej retencji
Dr inż. arch. kraj. Joanna Rayss
Susza, zmiany klimatyczne, deszcze nawalne, których skutkiem są powodzie miejskie to pojęcia odmieniane w ostatnim czasie przez wszystkie przypadki. Jako remedium na te zjawiska wskazuje się „retencję”, czy słusznie…? Cóż ta retencja faktycznie oznacza? Czy to kwestia bardzo modnej ostatnio beczki na deszczówkę czy może jednak ogromnych zbiorników retencyjnych budowanych na rzekach? Czy może zamiast ogromnych inwestycji infrastrukturalnych wystarczą łąki kwietne i drzewa w mieście? Czy każdy sposób retencjonowania wody jest kosztowny i ‘wart zachodu’? I co najważniejsze na co zwracać uwagę projektując obiekty retencyjne i zamawiając ich realizację? Te pytania nurtują ostatnio zarówno projektantów i ekspertów, jak i urzędników decydujących o wyglądzie naszych miast, rozbudowujących się przedmieść i innych terenów zurbanizowanych.
Przedstawiłam pokrótce poruszoną problematykę dzieląc się własnymi doświadczeniami zdobytymi w trakcie współtworzenia nowej polityki wodnej w Gdańsku opartej o Systemy Powierzchniowej Retencji Miejskiej i system Zielonej Infrastruktury.


rayss joannawww

Joanna Rayss Ekspert w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. „Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska”. Współautorka książki: „System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia”, wydanej w 2019 r. Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów. W latach 2009-2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 r. współwłaścicielka Rayss Group Sp. z o.o., Sp. k.
Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.


 
 


Patronat honorowy:
logo sak

Partnerzy konferencji:

loga icl hortorus


Patronat medialny:loga zm przeglad

 
DO GÓRY