Organizatorzy    •    Kontakt                                             

 


Warsztat Architekta Krajobrazu
"SYSTEM POWIERZCHNIOWEJ RETENCJI MIEJSKIEJ (SPRIM) W PRAKTYCE PROJEKTOWEJ"
3 września 2020

Warsztaty odbyły się w formie stacjonarnej

Joanna Rayss – ekspertka specjalizująca się w rozwiązywaniu problemów małej retencji poprowadziła spotkanie warsztatowe, którego uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami projektowania i realizacji Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej oraz powiązanymi z tym kwestiami formalnymi. Uczestnicy wraz z prelegentką mogli przeanalizować dokumentację projektową konkretnych rozwiązań techniczno-projektowych wdrożonych w różnej skali na Pomorzu i odnieść je do własnych doświadczeń i problemów. Prowadząca warsztaty:

rays mailing

Joanna Rayss Dr inż. arch. krajobrazu, ekspert w zakresie wdrażania elementów Zielonej Infrastruktury Miasta oraz Systemów Powierzchniowej Retencji Miejskiej jako narzędzi w adaptacji do zmian klimatu. W 2018 r. otrzymała tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej broniąc dysertację pt. Zielona infrastruktura miasta a wody opadowe. Potencjał zrównoważonego rozwoju Gdańska. Współautorka książki: System powierzchniowej retencji miejskiej w adaptacji miast do zmian klimatu – od wizji do wdrożenia, wydanej w 2019 r. przez Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, pod redakcją Magdaleny Gajewskiej.
Pracując jako specjalista ds. małej retencji w gdańskiej spółce komunalnej Gdańskie Wody, dzięki opracowaniu autorskich narzędzi projektowo-organizacyjnych, miała okazję wpływać na zmianę miejskiej polityki zarządzania wodą opadową w kierunku większego wykorzystania zasad ekohydrologii, ekologii miasta oraz usług ekosystemów.
W latach 2009-2020 prowadziła autorską pracownię projektową Zieleniarium. Od 2019 r. współwłaścicielka Rayss Group Sp. z o.o., Sp. k.
Specjalizuje się w projektowaniu terenów publicznych, zieleni osiedlowej oraz rozwiązań z zakresu Nature Based Solutions. Członkini Zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (sak.org.pl).


DO GÓRY