Flower Expo 

Formularz zgłoszeniowy na spotkania dla profesjonalistów towarzyszące 26. Wystawie ZIELEŃ TO ŻYCIE

6-8 września 2018 r. EXPO WARSZAWA XXI, ul. Prądzyńskiego 12/14

Imię i nazwisko uczestnika:

Stanowisko:

Nazwa instytucji/firmy:

Ulica/miejscowość::

Kod:

Poczta:

Telefon:

E-mail:

NIP:

Zgłaszam udział w bezpłatnym wydarzeniu towarzyszącym:
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA
6 września (czwartek), godz. 11:00–14:30
7 września (piątek), godz. 10:30–12:30

rejestracja zakończona - brak wolnych miejsc

7 września (piątek), godz. 10:00–16:30
Zgłaszam udział w płatnym seminarium:
WARSZTATY Z EKSPERTEM - Niek Roozen
7 września (piątek), godz. 14:00–17:30

UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

rejestracja zakończona - brak wolnych miejsc

DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU
8 września (sobota), godz. 10:00–14:00

UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

DZIEŃ ARCHITEKTA KRAJOBRAZU

I WARSZTATY

8 września (sobota), godz. 10:00–14:00

7 września (piątek), godz. 14:00–17:30

UCZESTNICTWO FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (bez VAT):

rejestracja zakończona - brak wolnych miejsc

Pola z * muszą zostać zatwierdzone

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ DO 21 SIERPNIA 2017

1. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniu jest przesłanie Organizatorowi niniejszego zgłoszenia oraz kopii dowodu wpłaty.

2. W przypadku oddalenia zgłoszenia z powodu wyczerpania miejsc, cała kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona w przeciągu 14 dni.

3. Rezygnację z uczestnictwa w Spotkaniu należy przesłać listem poleconym. Nieobecność na Spotkaniu bez przesłanej rezygnacji skutkuje pełną opłatą.

4. W przypadku wycofania zgłoszenia do dnia 21.08.17, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 50% wartości zamówienia.

5. W przypadku wycofania zgłoszenia po dniu 18.08.16, osoba dokonująca zgłoszenia zostanie obciążona kosztem w wysokości 100% wartości zamówienia.

6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie.

DO GÓRY