Wspieramy rozwój kompetencji w zielonej branży

Bo zieleń to życie!

 

 

 

WYBIERZ SZKOLENIE

Wiedza o roślinach

Wiedza o roślinach prosto od szkółkarzy

Zieleń miejska

Rośliny i inspiracje do aranżacji zieleni miejskiej

Sprzedaż i marketing

Wsparcie biznesu

Oferujemy profesjonalne szkolenia

 

Naszym celem jest przekazanie wiedzy o roślinach i ich aranżacjach w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dostarczamy szkolenia dla branż współpracujących.

Wedle potrzeb Klienta organizujemy szkolenia uszyte na miarę.

 

Kalendarz szkoleń

Wiedza o roślinach

Certyfikat Związku Szkółkarzy polskich - Październik 2023

Kompleksowe szkolenie o roślinach, ich jakości, omawiające proces inwestycji i związane z nim problemy. Grupy roślin omawiane z uwzględnieniem zastosowania i zabiegów pielęgnacyjnych.

Wiedza i zajęcia praktyczne ułatwią pracę pracowników:

 • firm projektujących i zakładających zieleń
 • administracji osiedli mieszkaniowych

przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni

WYKŁADOWCY:
dr hab. inż. Jacek Borowski, mgr inż. Jan Grąbczewski, mgr inż. Katarzyna Łazucka-Cegłowska, mgr inż. Natalia Marcinkowska-Chojnacka, dr hab. Andrzej Pacholczak prof. SGGW, dr inż. Tomasz Samsel, dr inż. Wiesław Szydło

Grzyby a drzewa w warunkach miejskich - BLOK szkoleń - Grudzień 2023

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się pielęgnacja drzew i krzewów w mieście
 • osób wykonywujących inwentaryzacje, oględziny drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych

WYKŁADOWCA   dr Anna Kujawa

GRZYBY NAJCZĘŚCIEJ SPOTYKANE NA DRZEWACH. Drzewa a grzyby w warunkach miejskich - 1 Grudnia 2023

Omawiane zagadnienia:

– Wprowadzenie – co to są grzyby ?
– Jakimi zależnościami są powiązane drzewa z grzybami
– Co to jest zielona infrastruktura, jaką pełni rolę, jakie są profity dla człowieka z jej obecności
– Jak podchodzić do grzybów na drzewach w warunkach miejskich
– Omówienie około 30 gatunków/rodzajów grzybów wielkoowocnikowych najczęściej spotykanych na drzewach miejskich
– Informacje o grzybach mikroskopijnych powodujących choroby drzew
– Zalecenia dokumentacyjno- identyfikacyjne grzybów
– Rekomendacje postępowania z drzewami zasiedlonymi przez określone gatunki grzybów

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się pielęgnacja drzew i krzewów w mieście
 • osób wykonywujących inwentaryzacje, oględziny drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych
GRZYBY RZADKIE I CHRONIONE W MIASTACH. Drzewa a grzyby w warunkach miejskich - 5 Grudnia 2023

Omawiane zagadnienia:

– Wprowadzenie – co to są grzyby ?
– Jakimi zależnościami są powiązane drzewa z grzybami
– Co to jest zielona infrastruktura, jaką pełni rolę, jakie są profity dla człowieka z jej obecności
– Jak podchodzić do grzybów na drzewach w warunkach miejskich (skrót z pierwszego szkolenia)
– Omówienie około 40 gatunków grzybów rzadkich i chronionych związanych nie tylko nadrzewnych; występujących w warunkach miejskich
– Zalecenia dokumentacyjno- identyfikacyjne grzybów
– Rekomendacje postępowania z drzewami rosnącymi w różnych miejscach, w miastach w celu maksymalnej ochrony zielonej infrastruktury miast

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się pielęgnacja drzew i krzewów w mieście
 • osób wykonywujących inwentaryzacje, oględziny drzew i krzewów w terenach zurbanizowanych
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych
ROZPOZNAWANIE DRZEW i KRZEWÓW w stanie bezlistnym- Grudzień 2023

SZKOLENIE DLA: 

 • osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych
  Omawiane zagadnienia:
 • przedstawienie w podziale na grupy i rodzaje cech charakterystycznych w stanie bezlistnym dla ok. 100 taksonów drzew i krzewów najczęściej występujących w miastach drzew i terenach zurbanizowanych (pokrój, pąki, kora, blizny liściowe itp.). Ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu i rozpoznawaniu cech roślin w oparciu o dostarczone fragmenty pędów.

  WYKŁADOWCY
  dr inż. Tatiana Swoczyna,
  dr inż. hab. Ewa Zaraś
Choroby i szkodniki roślin - sposoby ich zwalczania - NAGRANIE

Jak rozpoznać najczęstsze choroby i szkodniki zagrażające roślinom ogrodowym?
Dzięki naszemu szkoleniu dowiesz się jak diagnozować zagrożenia, poznasz metody ich zwalczania oraz możliwości zapobiegania ich wystąpieniu.

WYKŁADOWCA  dr Wiesław Szydło

UDOSTĘPNIAMY

• 30 dniowy dostęp do zapisu nagrania szkolenia po jego opłaceniu 
• Skrypt PDF przygotowany na podstawie materiałów Prelegenta

Omawiane zagadnienia:

• Ochrona roślin – najczęściej występujące szkodniki roślin oraz metody ich zwalczania – najczęstsze choroby roślin ozdobnych, ogrodowych i metody ich zwalczania
• Diagnozowanie po objawach, zabiegi prewencyjne – co robić, kiedy dzieje się coś złego – przykłady i działanie
• Pielęgnacja roślin w punkcie sprzedaży utrzymująca rośliny w dobrej kondycji oraz eliminująca straty materiału roślinnego, doradztwo klientom

Zieleń miejska

Strategiczne dokumenty z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA dla miast- BLOK szkoleń październik 2023


TRZY TEMATY:

 • Program ochrony środowiska (POŚ) jako „zielona polityka” miast
 • Zieleń w procedurze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)
 • Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych

WYKŁADOWCA     Paweł Lisicki

Program ochrony środowiska (POŚ) jako „ZIELONA POLITYKA” miast - 16 Października 2023

Omawiane zagadnienia:
– podstawy i uwarunkowania prawne;
– historia dokumentu;
– rola i znaczenie POŚ w polityce przestrzennej;
– skala i zakres opracowania;
– rola Oceny Oddziaływania na Środowisko w procesie tworzenia POŚ;
– proces powstawania POŚ, teoria a praktyka;
– pytania / dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych
Zieleń w procedurze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP) - 17 Października 2023

Omawiane zagadnienia:
– podstawy i uwarunkowania prawne;
– rys historii planowania przestrzennego;
– procedura mpzp;
– Ekofizjografia i Ocena Oddziaływania na Środowisko
– struktura i forma dokumentu;
– możliwości tworzenia uwarunkowań i zapisów z zakresu zieleni, teoria a praktyka;
– przykładowe zapisy stosowane w mpzp dla Warszawy;
– pytania dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych
Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym - 18 Października 2023

Omawiane zagadnienia:
– podstawy i uwarunkowania prawne;
– historia dokumentu;
– procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
– Karta Informacyjna Przedsięwzięci (KIP), zakres i zasady tworzenia;
– rola i znaczenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji dla środowiska i przestrzeni miejskiej;
– przykładowe uwarunkowania i zapisy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji;
– pytania / dyskusja.

Forma: szkolenie on-line, prezentacja, materiały podpięte pod prezentację.

SZKOLENIE DLA:

 • osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście
 • właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń
 • pracowników administracji osiedli mieszkaniowych
 • przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni
 • pasjonatów i osób zainteresowanych

Marketing i sprzedaż

uczestników konferencji

zorganizowanych spotkań

certyfikowanych absolwentów

lata doświadczenia w branży

Certyfikat Szkółkarzy Polskich

 • najbardziej kompleksowe, flagowe szkolenie
 • teoria i praktyka od fachowców
 • potwierdzone egzaminem i cenionym w branży certyfikatem

Poznaj absolwentów

Absolwenci z CERTYFIKATEM Związku Szkółkarzy Polskich

Lista osób, które uczestniczyły w szkoleniu na CERTYFIKAT Związku Szkółkarzy Polskich i zdając egzamin potwierdziły swoją wiedzę z zakresu:
• znajomości podstawowych gatunków i odmian roślin ozdobnych, ich zastosowania oraz parametrów jakościowych,
• sadzenia i pielęgnacji roślin po posadzeniu oraz w cyklu rocznym,
• interpretacji planów i specyfikacji,
• umiejętności planowania i organizacji pracy zespołu w terenie.

Przedstawiamy absolwentów, którzy wyrazili zgodę na udostępnianie danych:

A

ADAMCZEWSKA-SADLECKA ANNA   Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
Aadamczewska[at]zzw.waw.pl

ALEKSANDROWICZ Michalina     SEMINI Sp. z o.o. (Wrocław)    
www.semini.pl

ANTOLAK Beata    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)
beata.antolak[at]mazovia.pl

AUGUSTOWSKA Marta    STREFA OGRODU (Kalisz)    
www.projektowanieogrodow.kalisz.pl

B

BAŁAZY Anna Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
a.balazy[at]zzw.waw.pl

BANACH MAGDALENA   Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
Mbanach[at]zzw.waw.pl

BANAŚ MARTA ZSA w Rzeszowie (Rzeszów)
martapiechocinska[at]autograf.pl

BASA Artur    GEOPARK KIELCE – Ogród Botaniczny (Kielce)   
artur.basa[at]geopark-kielce.pl

BAZAŁA Michał 
   GARDEN RANGERS (Warszawa)    
www.gardenrangers.pl

BĘBENEK Małgorzata    DOM-SERWIS (Warszawa)   
malgorzatabebenek[at]o2.pl

BLOCH Waldemar    FAGUS Sp. z o.o. (Warszawa)   
waldemar.bloch[at]fagus.waw.pl

BONIECKA-CIECHANOWICZ Ewa    ZIELONA ZATOKA (Poznań)   
www.zatoka-zieleni.pl

BRATEK Beata    Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
bbratek[at]zzw.waw.pl

BUĆKO Przemysław    L.Z.U. LASBUD Sp. z o.o. (Białystok)   
buckoprzemek[at]gmail.com

BULA Aniela BILPOL-KUŻAJ Sp. k. (Chorzów)    
www.bilpol.pl

BUŁAT JOANNA ZSA w Rzeszowie (Rzeszów)
joannabulat[at]gmail.com

BURDA Anna Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)   
aburda[at]zzw.waw.pl

BURY Rafał    (Skierniewice)   
rafal.bury23[at]gmail.com

C

CHAJNOWSKA Katarzyna    Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.  (Stalowa Wola)
www.mzk.stalowa-wola.pl

CHORĄŻY Celina  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)   
cchorazy[at]zzw.waw.pl

CHWALUCZYK Tomasz  PLANTUM M. Zakrzewska M. Zakrzewski S.C (Zgierz)  
tomek[at]plantum.pl

CICHOCKI ADRIAN  ProStylus Pracownia Architektury Krajobrazu Katarzyna Cichocka (Warszawa)
adek[at]adres.pl

D

DEWERENDA Paweł    GEOPARK KIELCE (Kielce)
www.geopark-kielce.pl

DMOCHOWSKA Anna  Zarząd Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa
www.zgnwola.waw.pl

DRABIK Monika Gmina Miasto Kołobrzeg Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami (Kołobrzeg)
m.drabik[at]um.kolobrzeg.pl

DRUZD Agata  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
adruzd[at]zzw.waw.pl

DUDEK Tomasz  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
tdudek[at]zzw.waw.pl

DURAY Beniamin    FABRYKA ZIELENI Sp. z o.o. (Gdańsk)
fabrykazieleni[at]gmail.com

DURAY Monika    FABRYKA ZIELENI Sp. z o.o. (Gdańsk)
www.fabrykazieleni.com

F

FABISIAK WIESŁAW  Wiesław Fabisiak Usługi Transportowe Porządkowe Ogrodnicze (Pułtusk)
fabisiakwieslaw[at]gmail.com

FEDORUK ANNA   Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
Afedoruk[at]zzw.waw.pl

FILIPCZAK Joanna    Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. (Warszawa)
prozielen[at]zszp.pl

FOJCIK Piotr    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

FRYDRYCH Magdalena Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
mfrydrych[at]zzw.waw.pl

FUZOWSKI Marcin    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)
marcin.fuzowski[at]mazovia.pl

G

GIERAK Katarzyna Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (Warszawa)
www.zgnwola.waw.pl

GLUBA Piotr    Miasto ŁÓDŹ (Łódź)
pgluba[at]gmail.com

GRALA-KWIATKOWSKA Gabriela    LubimyOgrody.pl (Kadzidło)
gabriela.grala[at]lubimyogrody.pl

GROBELKIEWICZ Anna    Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Łódź)
agrobelkiewicz[at]gddkia.gov.pl

GRYCZKA Marek    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)
marek.gryczka[at]mazovia.pl

GRZYB Adam    AG-COMPLEX Sp. z o.o. (Warszawa)
www.ag-complex.com.pl

H

HOFT Dariusz    BEREZIŃSCY – Projektowanie Ogrodów (Tuszyn)
www.berezinski.pl

HUDASZEK Marcin  F.R.B INTER-BUD (Kraków)
www.inter-bud.pl

I

IWON Monika   Profes Clean Selene Group Sp. z o.o. Sp. K. (Umiastów)
profes-clean.pl

J

JAKUBOWSKI Dariusz  FAGUS Sp. z o.o. (Warszawa)
dariusz.jakubowski[at]fagus.waw.pl

JANUSZKIEWICZ Katarzyna  HB REAVIS CONSTRUCTION PL Sp. z o.o. (Warszawa)
www.hbreavis.com/pl

JASEK Dorota  (Warszawa)
jasek_dorota[at]wp.pl

JASIŃSKA Agnieszka  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Poznań)
ajasinska[at]gddkia.gov.pl

JASKÓŁKA Natalia  AG-COMPLEX Sp. z o.o. (Warszawa)
www.ag-complex.com.pl

JĘDRZEJCZAK Lilianna (Poznań)
lilajlook[at]op.pl

JEGER Laura  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy (Warszawa)
ljeger[at]zgnwola.waw.pl

JERZEWSKA Magdalena    Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i Zalesieniowych M. Bojanowski (Tomaszów Lubelski)
bojanowskiszkolka[at]wp.pl

K

KĄCKI Piotr   FAGUS Sp. z o.o. (Warszawa)
biuro[at]fagus.waw.pl

KALBARCZYK Joanna Polski Ogród A. Kalbarczyk (Dzierżoniów)
poczta[at]polskiogrod.pl

KARASIEWICZ Paweł    AG COMPLEX Sp. z o.o. (Warszawa)  
www.ag-complex.com.pl  

KARDASZ Magdalena Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
mkardasz[at]zzw.waw.pl

KIETLIŃSKA Małgorzata    MSM ENERGETYKA Administracja Osiedla Stegny Północ (Warszawa)
mkietlinska[at]stpn.msmenergetyka.pl

KLEIN Magdalena    ECO-ArteMisja (Wąbrzeźno)
biuro[at]ecoartemisja.pl   

KOLBUSZ Ewa    PIRUS S.C. Michał Jąkalski i Wspólnicy (Mierzeszyn)
ewa.kolbusz[at]op.pl

KOŁKOWICZ Piotr Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
pkokowicz[at]zzw.waw.pl

KOŁOWIECKI Adam Administracja Osiedla SADYBA (Warszawa)
a.kolowiecki[at]msmenergetyka.pl

KOŚCIESZA Anna  (Warszawa)
akosciesza[at]um.warszawa.pl

KOSTRZEWA Anida Zakład Ochrony Środowiska (Świnoujście)
www.zosmiedzyzdroje.pl

KOSYRA Anna  OGRODYZACJA (Okuniew)
www.ogrodyzacja.pl

KOWALSKA Agnieszka  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
agnieszka.kowalska@zzw.waw.pl

KRASOWSKI Tomasz    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

KRUK Piotr   TERENY ZIELENI Piotr Kruk (Korczew)
piotr.terenyzieleni[at]gmail.com

KRUPCZYK Radosław    Gospodarstwo Szkółkarskie „Gringaj” (Tuliszków)
Radoslaw.krupczyk[at]gringaj.pl

KRYZIŃSKA Małgorzata   Miasto Łódź 
www.uml.lodz.pl

KUŻAJ Paweł Szkółka bylin i traw ozdobnych Gardeo P&P Kurzaj (Kędzierzyn Koźle)
kurzaj.gardeo[at]gmail.com

KUŻAJ Marek    BILPOL-KUŻAJ Sp.k. (Chożów)
www.bilpol.pl

L

LEBIODA Dorota   Origami Clean (Warszawa)
origamiclean.pl

LECHAŃSKI Paweł    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)     
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl  

M

MAĆKÓW Natalia Pracownia Architektury Krajobrazu „TRZYM MAŁE DRZEWKA” mgr inż. Natalia Maćków (Szczecin)
biuro[at]trzymaledrzewka.pl

MAJCHRZAK Kinga   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Warszawa)
kinga.majchrzak[at]mazovia.pl

MAJCZYNA Sławomir  Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
Smajczyna[at]zzw.waw.pl

MARCINKOWSKA Katarzyna    (Oława)
f.marcinkowska[at]gmail.com

MARKOWSKA Sylwia PHU CREDO (Sosnowiec)
kontakt[at]credososnowiec.pl

MARSZAŁEK Kinga GM Roads Polska sp. z o.o. (Oleśnica)
k.marszalek[at]gm-roads.pl

MATUSZCZYK Elżbieta   FORINO PROJEKT (Wierzchosławice)
matuszczyke[at]poczta.fm

MAZANEK Bożena SUPRABIT EXOSYSTEM Sp. z o.o. (Katowice)
suprabit@suprabit.pl

MIERNIK Robert Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (Warszawa)
www.zgnwola.waw.pl

MILCZAREK Szymon   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
smilczarek[at]gddkia.gov.pl

MILCZARSKI Artur   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl  

MIODUSZEWSKA Anita     Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola M.St. Warszawy
amioduszewska[at]zgnwola.waw.pl

MOMONT-MEKSUŁA Karolina      (Warszawa)
karolina_momont[at]poczta.fm

MUSIAŁ Marta   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Warszawa)
marta.musial[at]mazovia.pl

N

NIEWCZAS Tomasz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
tniewczas[at]zzw.waw.pl

NIEWIŃSKI Dariusz      (Wrocław)
dariusz.niewinski[at]icloud.com

NOWAKOWSKA Inga      Miasto Łódź
www.uml.lodz.pl

NOWICKI Rafał   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

NOWICKI Tomasz Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
tnowicki[at]zzw.waw.pl 

O

OLSZEWSKA-DOMOWICZ Martyna       Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Łódź)
molszewska[at]gddkia.gov.pl

OSMAŃSKA-JAKÓBIK Edyta    Gmina Brwinów (Brwinów)
biuro[at]brwinow.pl

OWSIANIK-ŁUCZAK Ewa    Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o. (Warszawa)
prozielen[at]zszp.pl

P

PALUSZKIEWICZ Paweł       OGRODY Paweł Paluszkiewicz (Rogienice Wielkie)
www.szkolkarstwoozdobne.pl

PARZYCH Kacper    SBST Kacper Parzych (Warszawa)   
kacper.parzych[at]gmail.com

PAWLENIAK Katarzyna   Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. (Stalowa Wola)
kpawleniak[at]mzk.stalowa-wola.pl

PALUSZKIEWICZ Paweł       DREW-PLAK (Warszawa)
www.drewplak.pl

PETTKE EMILIA   DAG-MAR S.C. Dagmara Sołohub-Zielińska i Mariusz Zieliński (Gdańsk)
emiliapettke[at]gmail.com

PIATKOWSKI Marek   Fundacja AerisFuturo (Kraków)
www.aerisfuturo.pl

PIEPIÓRKA DAWID   Dawid Piepiórka – Pepe Ogrody / Pomorska Kolej Metropolitalna S.A (Gdańsk)
dawid.piepiorka[at]pkm-sa.pl

PIETRUSIŃSKA Sylwia Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (Warszawa)
www.zgnwola.waw.pl

POLOCZEK JUSTYNA   (Gliwice)
justynapoloczek.03[at]gmail.com

PYSZ-JUSZCZYŃSKA Dorota       Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
dorota.pysz[at]mazovia.pl

R

ROSOŁOWSKI Michał    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)       
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

RÓŻYCKI Andrzej Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Warszawa)
andrzej.rozycki[at]mazovia.pl

RYBCZYŃSKA MARTA    (Lutomiersk)
rybeusz[at]interia.eu

S

SCENCELEK-WRÓBLEWSKA Beata    ALTER-EGO (Błonie)       
beata[at]alterego.waw.pl

SCHWARZ-ANIELSKA Anna     Gmina Michałowice (Michałowice)
a.anielska[at]michalowice.pl

SIEMIENIECKA Magdalena A&J Concept Julia Markowska (Legionowo)
magda.siemieniecka[at]gmail.com

SKOCZEŃ Sylwia    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl   

SKOWRON Aleksandra   Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Łódź)   
askowron[at]gddkia.gov.pl 

SKÓRKIEWICZ Rafał   (Wolanów) 
rafsk1978@gmail.com 

SMOLARSKA-KOWALSKA Eliza    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl  

SMOLIŃSKA JUSTYNA    Gmina-Miasto Płock
justyna.smolinska[at]plock.eu

SOBOLEWSKA Joanna Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawa (Warszawa)
www.zgnwola.waw.pl

SOBOLSKI Marcin      P.U.P. JES Marcin Sobolski (Częstochowa)
marcin.sobolski[at]gmail.com

SOCHA Katarzyna      GEOPARK Kielce
www.geopark-kielce.pl

SOLIWODA Cezary Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (Warszawa)
cezary.soliwoda[at]mazovia.pl

SOŁOHUB-ZIELIŃSKA DAGMARA   DAG-MAR S.C. Dagmara Sołohub-Zielińska i Mariusz Zieliński (Gdańsk)
dag_mar[at]vp.pl

SOWIŃSKI TOMASZ   Profes Clean Selene Group Sp. z o.o. Sp. K. (Umiastów)
profes-clean.pl

STAROWICZ Olga   Miasto Ząbki (Ząbki)
olga.starowicz[at]zabki.pl

STĘPNIAK Agnieszka Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
astepniak[at]zzw.waw.pl

STRAUB Marta ZSA w Rzeszowie (Rzeszów)
mstraub[at]zsagro.resman.pl

STRUSIŃSKA Sylwia Zarząd Terenów Publicznych (Warszawa)
sstrusinska@ztp.waw.pl

SURDYKOWSKI Piotr    AG-COMPLEX Sp. z o.o. (Warszawa)
www.ag-complex.com.pl

SYGUDA MAŁGORZATA   Zarząd Zieleni Miejskiej (Wrocław)
malgorzata.syguda[at]zzm.wroc.pl

SZCZEPAŃSKA Ewa Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
e.szczepanska[at]zzw.waw.pl

SZCZERBA Grzegorz    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa) 
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

T

TADAJEWSKI Radosław      AG-COMPLEX Sp. z o.o. (Warszawa)
www.ag-complex.com.pl

TRACZEWSKA Małgorzata      POLSUPER Sp. z o.o. (Warszawa)
mtraczewska[at]polsuper.pl

TROJANOWSKA Agnieszka      Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
agnieszka.trojanowska[at]mazovia.pl

TRYBUS Daniel NORTMET SP Z O.O. (Tarnów)
finwestycje[at]gmail.com

TYMOSZUK Dorota      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
dtymoszuk[at]zgnwola.waw.pl

U, V

URBAN Radosław    LOXIA Katarzyna Jasnosz (Kąty Wrocławskie)
r.urban[at]loxia.pl

VIVSIANYI Mykhailo     GREENPOLIS Konstantin Kraevskiy (Wrocław)
greenpolis.pl

W

WĄSIKOWSKA ANNA    Gmina Brwinów
biuro[at]brwinow.pl

WASIELEWSKA OKTAWIA  GARDENcasa Biuro projektowe Oktawia Wasielewska (Warszawa)
www.gardencasa.pl

WAWRZENIECKA Agnieszka     CLEAN & SAFTY Piotr Wawrzeniecki (Izabelin)
www.cleanandsafety.pl

WEISS NATALIA   Zielony projekt (Pisz)
weissnatalia[at]wp.pl

WIELOWIEYSKA Anna     Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
anna.wielowieyska[at]mazovia.pl

WIGIER Barbara   Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie (Warszawa)   
polityka.ekologiczna[at]mazovia.pl

WÓJCIK ANNA   Zarząd Zieleni Miejskiej (Wrocław)
anna.wojcik[at]zzm.wroc.pl

WÓJCIK MONIKA    „NATURA ZIELENI” PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU MONIKA WÓJCIK (Skowarcz)
biuro[at]natura-zieleni.com

Z

ZADWORNY Tomasz    TOMASZ ZADWORNY Botanic and Clean Service (Wrocław)
botanicandclean[at]gmail.com

ZABORSKA Magdalena Zarząd Zieleni m.st. Warszawy (Warszawa)
mzaborska[at]zzw.waw.pl

ZALEŚNA ANNA   GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD (Wrocław)
azalesna[at]gddkia.gov.pl

ŻELECH Łukasz    F.U.H. ELWI Łukasz Żelech (Żórawki)
www.elwi-gryfino.pl

ZIELIŃSKA Helena      HELENA ZIELIŃSKA (Gdańsk)
zielinskahelena.architekt[at]gmail.com

ZIELIŃSKA MAGDALENA   (Michałowice)
m.zielinska[at]michalowice.pl

ZIELIŃSKA Malwina     Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych GNIEWOWO (Gniewowo)
www.szkolkagniewowo.pl

Napisz do nas

Przygotujemy szkolenie skrojone do indywidualnych potrzeb

Wydarzenia

Szkolenia