Konferencja mocno zielone miasto

Wydarzenia towarzyszące

 

 

 

 

31. Międzynarodowe targi Zieleń to Życie • EXPO XXI, WARSZAWA

czwartek

piątek

sobota

5 września – czwartek

Warsztaty Naszych Partnerów

Pokazy Florystyczne Wystawców

Seminarium wiedza dla handlu i producentów

6 września – piątek

Konferencja Mocno Zielone Miasto

 • Grey to green – Impulsy Konwersji Emschera dla zrównoważonej transformacji Metropolii Ruhry, Dr Stephan Treuke
 • Miasto nic nie daje,  miasto tylko bierze. Czy z architekturą krajobrazu jest tak samo? Myślę że tak, Wojciech Januszczyk, Fundacja Krajobrazy 
 • Komunikacja w mieście, dr hab. Urszula Forczek-Brataniec 
 • Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich, dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska
 • Jak projektować noc na terenach zieleni miejskiej? Czy będą obowiązywać normy oświetleniowe w miastach przyszłości?, dr inż. arch. Magdalena Zienowicz 

Prelegenci

Poznaj prelegentów Konferencji MOCNO ZIELONE MIASTO 

Dr Stephan Treuke

Dr Stephan Treuke

Dr Stephan Treuke

  Członek World Urban Parks i German Academy for Spatial Planning and Housing. Specjalizuje się w pracy nad programami zielonej infrastruktury na dużą skalę, planowaniem regionalnym i adaptacją do zmian klimatu w mieście. Pracuje jako doradca w zakresie współpracy międzynarodowej w krajach europejskich i pozaeuropejskich, koncentrując się na integralnych rozwiązaniach w zakresie gospodarki wodnej i transformacyjnym zarządzaniu w administracji publicznej.

   

  Grey to green - impulsy Konwersji Emschera dla zrównoważonej transformacji Metropolii Ruhry

  Projekt przekształcenia rzeki Emscher oraz inicjatywa „Klima-Werk” w regionie Ruhry mają ogromny wpływ na poprawę jakości życia i odporności miast na zmiany klimatyczne. Dzięki inwestycji ponad 5,5 miliarda euro od 1992 roku udało się przywrócić życie rzeki Emscher do stanu naturalnego, eliminując zrzuty ścieków i tworząc nowe przestrzenie miejskie. „Klima-Werk” koncentruje się na adaptacji do zmian klimatu poprzez zastosowanie środków takich jak zielone dachy i fasady oraz zwiększenie infiltracji wody deszczowej. Projekt ten nie tylko poprawia warunki życia, ale także stawia na partycypacyjne podejście do zarządzania regionalnego, co może być wzorcem także dla innych obszarów transformacji miejskiej.

  Wojciech Januszczyk

  Wojciech Januszczyk

  Wojciech Januszczyk

  Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL i Zakładu Architektury Krajobrazu AB, absolwent Szkoły Ekopoetyki przy Instytucie Reportażu, właściciel pracowni projektowej Krajobrazy Sp. z o.o., fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, obecnie jest honorowym członkiem SAK. Twórca „Ogrodu Snu” wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?”. Uczestniczy w Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem „Protest Garden”, zwracając uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem, a także wynikające ze zmian klimatycznych. Jest twórcą idei „zarastania” w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Propaguje wprowadzanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego do architektury krajobrazu. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się zasadą „Ogród to też dom”, wskazującą na funkcjonalny charakter przestrzeni przy domach jednorodzinnych. Jest dyrektorem artystycznym IN GARDEN – Festiwalu Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej oraz koordynatorem Festiwalu Landard’u i Sztuki Ludowej Etno Młyn. Jest członkiem Rady Programowej czasopisma „Zieleń Miejska”, gdzie prowadzi cykl „Przewrót Kopernikański”. Jest również autorem tekstów dla czasopisma „Architektura i Biznes”. Umiar i „Pochwała lenistwa” to cele jakie mu przyświecają w edukacji oraz założeniach programowych procesów inwestycyjnych i użytkowania obiektów architektury krajobrazu. Tworzy „Galerię w Krzakach” gdzie poprzez działania artystyczne stara się zwrócić uwagę na ważną rolę zieleni samoistnej w ekosystemach miast.

  "Miasto nic nie daje, miasto tylko bierze. Czy z architekturą krajobrazu jest tak samo? Myślę że tak."

  Zapraszam do rozważań na temat tego jak architektura krajobrazu w obecnym systemie gospodarki liniowej przyczynia się do zmian klimatu. Jak wmawiamy sobie, że tak nie jest. Jak uczestniczymy w synergii niszczenia i eksploatacji. Miasto nic nie daje, miasto bierze a my, z uśmiechem na twarzy, twierdzimy, że tak nie jest. Czy równoprawność, pochwała lenistwa i gospodarka obiegów zamkniętych w budowlanych procesach inwestycyjnych są w stanie odwrócić kierunek w którym zmierzamy jak lemingi?

  dr hab. Urszula Forczek-Brataniec

  dr hab. Urszula Forczek-Brataniec

  dr hab. Urszula Forczek-Brataniec

  Absolwentka Politechniki Krakowskiej, doktor habilitowany nauk technicznych w specjalności architektura krajobrazu, Profesor Politechniki Krakowskiej. Projektantka w eM4 Pracownia Architektury Brataniec w zakresie projektów przestrzeni publicznych i zieleni. Współautorka nagradzanych i publikowanych projektów min.: Nominacja Public Space 2014, publikacja Landscape Architecture Europe 2015, Nagroda Architektoniczna Polityki 2021, wyróżnienie Design Educates Award 2022), Autorka studiów i analiz krajobrazowych oraz dwóch monografii z tego zakresu: Widok z drogi, krajobraz w percepcji dynamicznej 2008, Przestrzeń widziana. Analiza widokowa w planowaniu i projektowaniu krajobrazu 2018 (nagroda Gaudeamus). W latach 2016-2020 Sekretarz Generalny IFLA Europe od 2016 r., Członek Prezydium Rady Naukowej Pienińskiego Parku Narodowego oraz wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK). Kuratorka międzynarodowych wystaw architektury krajobrazu: wystawy krajów wyszehradzkich CLAV 2012, 2015 oraz wystawy IFLA Europe 2018 i 2022. Obecnie Prodziekan Wydziału Architektury PK.

  O komunikacji w mieście, czy jej przestrzeń może być trwała, funkcjonalna i piękna?

  Wystąpienie będzie dotyczyło komunikacji w mieście. Zrównoważonego transportu w krajobrazie miasta, ulic, placów skwerów, również terenów podmiejskich i otoczenia dróg jak też centrów przesiadkowych. Poruszona zostanie rola przestrzeni komunikacyjnej w systemie zieleni miasta, to wszystko na przykładzie wiodących realizacji ze świata i własnych doświadczeń projektowych.

  dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska

  dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska

  dr hab. inż. arch. Monika Trojanowska

  Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych z zakresu Architektury Krajobrazu. W latach 2017-2022 pracowała na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Od 2022 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego.

  Zainteresowania naukowe:

  • terapeutyczne właściwości krajobrazów kulturowych
  • poszukiwanie standardu projektowania ekoosiedli w Polsce.

  Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i projektów z zakresu architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu.

  Najważniejsze publikacje:

  • „Parki i ogrody terapeutyczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
  • „Ekoosiedla. Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich na przykładzie doświadczeń francuskich”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy
  • „Poszukiwanie standardu projektowania ekosiedli w Polsce”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy
  • “Projektowanie zielonych przestrzeni publicznych”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
  Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich

  Terapeutyczne właściwości krajobrazu to temat od dawna fascynujący badaczy, projektantów i użytkowników. W historii znane są miejsca słynące z pięknych krajobrazów i mikroklimatu, gdzie ludzie udają się celem poprawy zdrowia. Interesującym pytaniem jest jak stworzyć takie miejsca promocji zdrowia w mieście? W trakcie prelekcji przybliżone będą wyniki najnowszych badań. Przedstawione zostaną przykłady wybranych projektów i realizacji w przestrzeniach zrównoważonych osiedli miejskich – ekoosiedli.

  dr inż. arch. Magdalena Zienowicz

  dr inż. arch. Magdalena Zienowicz

  dr inż. arch. Magdalena Zienowicz

  Projektant, architekt, członek Izby Architektów RP, adiunkt w Katedrze Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  Koordynator, wykładowca i prowadzący zajęcia warsztatowe z projektowania obiektów architektury krajobrazu oraz iluminacji i oświetlenia obszarów zurbanizowanych.

  Autorka artykułów naukowych i szkoleń  z zakresu oświetlenia i iluminacji w przestrzeni miejskiej oraz eksperymentatorka i propagatorka działań przeciwdziałających zanieczyszczeniu światłem. Należy do międzynarodowej organizacji LUCI (Lighting Urban Community International), która skupia projektantów, instytucje badawcze oraz miasta zajmujące się oświetleniem jako narzędziem rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Pomysłodawczyni i projektantka Noctourów – projektu iluminacji Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, który w 2022 roku pod nazwą „Jak ciemna jest noc?”  uzyskał międzynarodowe wyróżnienie w konkursie LIT Lighting Design Awards.

  Normy oświetleniowe w miastach przyszłości

  Podczas prelekcji zostaną poruszone następujące zagadnienia:

  Jak aranżować nocny krajobraz ?

  Jak zarządzać nocą na terenach zieleni miejskiej?

  Czy jesteśmy gotowi na przedefiniowanie pojęcia światła?

  Jak będą wyglądały wieczorem tereny zieleni w miastach przyszłości?

  7 września – sobota

  Spotkanie Twórców Ogrodów

  •  Jak wpisać ogród w otoczenie? Michał Józefczak, Planea 
  •  Warstwa konstrukcyjna ogrodu. Ramy do budowania kompozycji, dr inż. Izabela Myszka, Katedra Sztuki Krajobrazu, SGGW
  • Jak osiągnąć efekt „WOW” w ogrodzie?, Hubert Lamański
  • Jak stworzyć domową dżunglę?, Damian Kohyt

   

  Prelegenci

  Hubert Lamański

  Hubert Lamański

  Hubert Lamański

   Florysta, ogrodnik, miłośnik roślin wszelakich. Od dziecka związany z przyrodą. 

   Twórca kanału YouTube Hubert Lamański, na którym opowiada o roślinach, ogrodach i aranżacjach. 

   Uwielbia ciszę a szczególnie tę leśną ciszę. Od wielu lat projektuje, wykonuje i opiekuje się ogrodami innnych.

   Twórca projektu Wow!Garden   

   Kilka osiągnięć :

   • wydanie własnej książki „Kwiatowe dekoracje” – Druga w druku 🙂
   • prowadzenie ogrodniczego kanału na YT (126 tys. subskrybcji)
   • zdobycie tytułu mistrza florystyki
   • nominacja w konkursie Florysta roku 2021 i 2022 (TOP 3)
   • publikacja prac w prestiżowej książce Floral Annual opisującej 100 najzdolniejszych florystów młodego pokolenia na świecie
   • prowadzenie zajęć z dziećmi z hortiterapii (od 12 lat; jako jeden z pierwszych w Polsce)
   • studia na Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)

    

   Jak osiągnąć efekt "WOW" w ogrodzie?
   dr inż. Izabela Myszka

   dr inż. Izabela Myszka

   dr inż. Izabela Myszka

   dr inż. Izabela Myszka, pracuje jako Adiunkt w Katedrze Sztuki Krajobrazu, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Współpracuje również z Uniwersytetem Artystycznym im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się tematami skupiającymi się na szeroko rozumianej sztuce ogrodowej i sztuce w ogrodzie, hortiterapii, zamieszkiwaniu w ogrodzie, rozumieniu roślin.

   Warstwa konstrukcyjna ogrodu. Ramy do budowania kompozycji
   Damian Kohyt

   Damian Kohyt

   Damian Kohyt

   Prekursor zawodu „stylista roślin”.

   Ma szeroki pogląd na otaczający świat, który idealnie współgra z zawodem architekta krajobrazu i wnętrz. Inspirację czerpie z natury i człowieka, dzięki czemu kreuje oryginalne przestrzenie.

   Kocha podróże i  uwielbia poznawać nowych ludzi. Twierdzi, że rozmowa z drugim człowiekiem to najlepsza inspiracja do projektowania.

   Wprowadzając rośliny do wnętrz łączy aspekt wizualny z ich supermocami.

   Jego ulubione rośliny to te zapomniane i niedoceniane:

   • ficusy,
   • monstery,
   • paprocie.

   Latem uwielbia poznawać podwodny świat, uprawiając snorkeling, a zimą chętnie spędza czas na stoku, szusując na nartach.

   Jak stworzyć domową dżunglę?
   Michał Józefczak

   Michał Józefczak

   Michał Józefczak

    Architekt krajobrazu. Od 2016 roku prowadzi własną pracownię projektową PLANEA. Autor blisko 150 projektów z dziedziny szeroko pojętej architektury krajobrazu: parków, rynków, osiedli mieszkaniowych, ulic, ogrodów przydomowych oraz tarasów. Zwycięzca plebiscytu Polska Architektura XXL w kategorii ogrody przydomowe w 2018 i 2022 roku. W swoich projektach łączy swoją praktykę wykonawczą z nieustannym poszukiwaniem nowych rozwiązań.

     

    Jak wpisać ogród w otoczenie?

    Jak odnaleźć równowagę w projektowaniu ogrodów nawiązując do otaczającego nas krajobrazu? Jakie narzędzia posiada architekt krajobrazu i projektant ogrodów przy kreowaniu przestrzeni bliskiej naturze? Podczas wykładu przekażę wskazówki, którymi kieruję się na co dzień w swojej pracy zawodowej. Nieustanna obserwacja krajobrazu staje się orężem projektantów w trosce o estetykę przestrzeni i walce o zachowanie bioróżnorodności. Gdzie leży granica pomiędzy rzemiosłem a sztuką? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas prelekcji.

    5-7 września

    OGRÓD POKAZOWY

    STREFA SPOTKAŃ I RELAKSU

    KIERMASZ ROŚLIN

    KIERMASZ ROŚLIN OGRODOWYCH

    Podczas trzech dni Międzynarodowych Targów ZIELEŃ TO ŻYCIE można było zakupić różne rodzaje roślin ogrodowych (od bylin po drzewa) na naszym kiermaszu.

    Materiały do pobrania

    Relacja z Konferencji 2023

    ZIELEŃ TO ŻYCIE to marka!

    Znane, międzynarodowe targi branży szkółkarskiej i architektury krajobrazu w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat przyciąga tłumy wystawców i odwiedzających. „Konferencja Mocno Zielone Miasto” i „Konkurs Roślinnych Nowości” to wyczekiwane punkty programu.

    Do Targów ZIELEŃ TO ŻYCIE pozostało

    Dzień(s)

    :

    Godzina(y)

    :

    Minut(y)

    :

    Sekund(y)

    Zapraszamy na Targi

    Targi

    Szkolenia

    Zadzwoń lub napisz do nas