To właśnie my

Bo zieleń to życie!

 

 

 

 

Kontakt

ZIELEŃ TO ŻYCIE to dwie zielone organizacje. Szkółkarskie doświadczenie i wiedza
Związku Szkółkarzy Polskich i prężne łączenie zielonej branży Agencji Promocji Zieleni.

Początki

ZIELEŃ TO ŻYCIE to marka, która łączy wiele obszarów ogrodniczego świata. Nie dziwi, że pierwszym skojarzeniem z ZIELEN TO ŻYCIE jest dobrze znane, cykliczne wydarzenie – Międzynarodowa Wystawa Roślin i Ogrodów. Wystawa stała się czołowym przedsięwzięciem twórców marki ze Związku Szkółkarzy Polskich. To stowarzyszenie producentów drzew, krzewów i bylin, utworzone jesienią 1991 roku przez kilkunastu producentów szkółkarskiego materiału ozdobnego.

Stowarzyszenie prężnie wkroczyło w nową dla Polski erę rynkowej gospodarki, szybko się rozwijało i miało jasno sprecyzowane cele. Wśród nich były promocja roślin i popularyzacja wiedzy o nich, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji, a także reprezentacja i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy.

W ciągu trzech dekad istnienia Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE rynek ogrodniczy ewoluował, a ona wpisała się w tę transformację. Wydarzenie ma stały termin pod koniec wakacji oraz utrwaloną pozycję w kalendarzach zielonych branżystów

Od 1993 roku właśnie Wystawa stała się do tego idealnym forum, gdzie szeroko pojęta zielona branża, nie dość, że mogła się spotkać, ale także wzajemnie inspirować i uczyć.
Organizacja Wystawy to zadanie, do którego Związek Szkółkarzy Polskich w 1998 powołał Agencję Promocji Zieleni Sp. z o.o. Od tamtego czasu działają już wspólnie jako dwa podmioty, których synergiczna współpraca wzmocniła historyczne założenia i ambicje Związku.

Dzisiaj i jutro

Tak jak u podstaw sukcesu Wystawy ZIELEŃ TO ŻYCIE leżał trafny pomysł i determinacja Związku Szkółkarzy Polskich, tak międzynarodowa popularyzacja polskiej zieleni oraz komercjalizacja działań wydawniczych i edukacyjnych jest wynikiem doskonałej współpracy obu podmiotów.

Aktualnie Wystawa przyciąga nie tylko szkółkarzy, ale szeroki wachlarz branż współpracujących – architektów krajobrazu, urzędników miejskich, urbanistów, właścicieli centrów ogrodniczych, hurtowników, importerów. Oczywiście nigdy nie brakuje prawdziwych pasjonatów roślin!

W naturalny sposób działania Agencji zostały rozszerzone o współpracę z mediami, działalność PR, wydawanie cenionych w branży Katalogów Roślin, standardów utrzymania zieleni miejskiej.

Agencja organizuje również fachowe szkolenia, prowadzone przez najlepszych, możliwych praktyków związanych z roślinami. Wspiera ona też polską branżę szkółkarską dostarczając jej wiedzę na temat trendów ogrodniczych, nie tylko związanych z roślinami, ale także z lepszym rozumieniem klienta, marketingu czy zarządzania biznesem.

Agencja wspiera wszystkie działania stowarzyszenia, a fundamentem przekazu, jest unikalna wiedza o roślinach. Unikalna, gdyż prosto od szkółkarzy i sygnowana pieczęcią autorytetu Związku Szkółkarzy Polskich.

Śledzimy rynek, zmiany środowiskowe i biznesowe, poznajemy potrzeby i problemy zarówno wystawców jak i odwiedzających wystawę. Łączymy ze sobą ludzi pracujących z zielenią, stanowimy forum wymiany informacji, podsuwamy rozwiązania – wymienia Joanna Filipczak, prezes Agencji Promocji Zieleni – tworząc centrum spotkań i promocji nowości naszej branży.

Joanna Filipczak

prezes Agencji Promocji Zieleni

Nasza historia

1991

Z ZAMIŁOWANIA DO ROŚLIN
Założony zostaje Związek Szkółkarzy Polskich. Cele działania to: reprezentowanie i obrona interesów zrzeszonych szkółkarzy, promocja zieleni i roślin oraz popularyzacja wiedzy o drzewach, krzewach i bylinach, upowszechnianie nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego.

1993

„ZIELEŃ JEST ŻYCIEM”
To hasło pierwszej Wystawy Szkółkarskiej Drzew i Krzewów Ozdobnych oraz Owocowych, która odbyła się w dniach 27-29 sierpnia 1993 roku w Auli Kryształowej na terenie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego przy współudziale SGGW. Wzięło w niej udział 25 członków Związku Szkółkarzy Polskich.

1994

MIĘDZYNARODOWY WYMIAR
Do wspólnej prezentacji na Wystawie zaproszono po raz pierwszy producentów zagranicznych – szkółkarzy holenderskich, którzy wystąpili pod szyldem Plant Publicity Holland. Oprócz roślin prezentowano także urządzenia i środki do produkcji szkółkarskiej. Na zewnątrz hali wystawienniczej zaaranżowane zostały przykłady urządzenia ogrodu stworzone przez architektów krajobrazu.

 

1998

ZIELEŃ MA MOC
6. edycja targów ZIELEŃ TO ŻYCIE organizowana na zlecenie ZSzP przez Agencję Promocji Zieleni zgromadziła rekordową liczbę odwiedzających – ponad 15 tys. osób oraz wystawców – 150 firm. Rozszerzenie programu wydarzeń towarzyszących: wystawa i Klub Bonsai Polska czy Modelowy Plac Zabaw, gdzie zaprezentowano nowoczesne, kolorowe i bezpieczne urządzenia i zabawki.

1998


EKSPERCKA I AKTUALNA WIEDZA
Wystawa rośnie w siłę, to nie tylko prezentacja nowości, ale także miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń. Pierwsza konferencja z cyklu Mocno Zielone Miasto, poświęcona handlowi ogrodniczemu, pod hasłem „Centrum Ogrodnicze – jak sprzedawać lepiej”. Cel: przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu planowania, zarządzania, marketingu w centrum ogrodniczym oraz integracji środowiska handlowców i producentów. Efekt: udział ponad 300 właścicieli i pracowników centrów ogrodniczych z całej Polski.

 

1999

HISTORYCZNA WYSTAWA
Na Wystawie obchodziliśmy jubileusz 200 lat szkółkarstwa na ziemiach polskich. W wydanej z tej okazji książce „SZKÓŁKARSTWO POLSKIE 1799-1999”, zaprezentowano obszerny dorobek, dokumenty i eksponaty prezentujące dzieje szkółkarstwa na przestrzeni dwóch ostatnich wieków. Pierwszy zachowany dokument potwierdzający funkcjonowanie szkółek na ziemiach polskich to datowany na 1799 r. katalog szkółki barona Larysza.

2001


DOBRZE WYDANE
Katalog Roślin. Drzewa, krzewy, byliny to pierwsza pozycja z listy Wydawnictw opracowanych przez Agencję Promocji Zieleni. Jest to odpowiedź na potrzebę usystematyzowania i podsumowania najważniejszych kwestii związanych z wyborem roślin i pielęgnacją ogrodu. Zbiór drzew, krzewów i bylin polecanych przez Związek Szkółkarzy Polskich. Ten praktyczny przewodnik po roślinach ogrodowych produkowanych i dostępnych w Polsce to: 2 680 portretów roślin, wskazówki i rekomendacje dotyczące doboru, pielęgnacji i prowadzenia.

2007

KONKURS ROŚLIN NOWOŚCI
Organizowany przez Związek Szkółkarzy Polskich w czasie Międzynarodowej Wystawy. Jego zadaniem jest wypromowanie interesujących i nowych odmian roślin na rynku. Jury wybiera najcenniejsze odmiany, które w następnych sezonach zagoszczą na „zielonym rynku”. To szczególna okazja do promocji szkółek w kraju i za granicą.

2011

Z PASJI DO ROŚLIN I OGRODÓW
Nowy wymiar zielonego dialogu, od marca jesteśmy na Facebooku. Nasze realizacje już zaraz również na Instagramie i YouTubie.

2016

WYSTAWA ROZKWITA
Wystawa bogatsza jest o nowy segment – FLOWER EXPO POLSKA. Dedykowany kwiatom ciętym, zieleni do wnętrz, florystyce i dekoracjom. Prezentacja producentów i dystrybutorów z Polski, Holandii i kilku europejskich krajów, także z Ameryki Południowej i Afryki oraz nowatorskie pokazy florystyczne przyciągają nową, coraz to liczniejszą grupę odbiorców – właścicieli kwiaciarń, florystów oraz hurtowników i dystrybutorów. (Od 2018 właścicielem FEP jest Agencja Promocji Zieleni, która nabyła prawa do marki od dotychczasowego holenderskiego partnera BureauSierteelt.)
Bieżące informacje (@flowerexpopoland).

2016

BESTSELLER – WYDAWNICTWA
Nowe wydanie Katalogu Roślin. Drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich. Premiera katalogu (poszerzone o 600 roślin) miała miejsce na Wystawie Zieleń to Życie. W portfolio dostępne są już: „Katalog Roślin. Drzewa, krzewy, byliny”;” Katalog Bylin. Kwiaty, trawy i paprocie”; „Rośliny do każdego ogrodu”; „Zielone miasto. Zieleń przy ulicach”; „Katalog Róż”. www.katalogiroslin.pl

2017

JUBILEUSZ
25-lecie świętowaliśmy z rozmachem: nowość w postaci Platformy Hurtowej Sprzedaży Roślin – Greenery, ekspozycja Bonsai Show. 16 860 gości w tym 7 037 profesjonalistów z 40 krajów (dwa pierwsze dni przeznaczone były dla gości branżowych). Hasło przewodnie ,,Odetchnij zielenią” zwracało uwagę na ekologiczne i społeczne korzyści z otaczania się roślinami. 2017 rok to: 200 członków ZSzP (25 członków w 91’), 7 edycja Dnia Architekta Krajobrazu (wśród zaproszonych gości Martha Schwartz, John Brookes, czy Chris Beardshaw), 16 edycji konferencji Zielone Miasto, w których udział wzięło blisko 2,5 tys. profesjonalistów.

2017


MISJA – ZIELEŃ
Agencja Promocji Zieleni ściśle współpracuje ze stowarzyszeniem ZSzP i należącymi do niego szkółkarzami. Od ponad 20 lat buduje bazę wiedzy i kontaktów eksperckich z najlepszymi specjalistami w zakresie roślin, środowiskami naukowymi i praktykami. Prowadzi działalność w zakresie organizacji targów i wystaw, szkoleń. Start cyklu szkoleń – Certyfikat Związku Szkółkarzy Polskich – Specjalista Terenów Zieleni. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, dedykowane dla wykonawców terenów zieleni oraz przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za nie, jak również pracowników administracji tereny zieleni.

2019


ZIELEŃ TO ŻYCIE NR 1
Międzynarodowa Wystawa ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA, to największa i najciekawsza prezentacja roślin i ogrodów w Polsce. Blisko 300 wystawców z 11 krajów, w tym Polski, Holandii, Niemiec, Danii, Włoch, Belgii, Słowacji, Francji, Litwy, Kenii i USA. W czasie 3 dni targi odwiedzili goście z 38 krajów, w sumie 15 000 osób, w tym 7 025 branżowych (60% to właściciele i menadżerowie). • 27 edycja • 20 edycja Ogólnopolskiej Konferencji Mocno Zielone Miasto zgromadziła 320 osób odpowiedzialnych za tworzenie i utrzymanie zieleni z 98 miast i gmin • W seminarium Wiedza dla producentów z tematem nowych przepisów w zakresie paszportowania roślin udział wzięło 200 szkółkarzy i ogrodników • Konkurs Roślin NOWOŚCI, zgłoszenia 33 nowych odmian

2020

 

ZIELEŃ TO ŻYCIE & FLOWER EXPO POLSKA ONLINE
Stworzenie platformy informacyjno-reklamowej ONLINE – WIZYTÓWKI FIRM, KATALOG PRODUKTÓW, WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE w wersji online!

2021

PONOWNIE NA ŻYWO

Rok 2021 minął pod hasłem Spotkajmy się! Po roku nieobecności wystawa wróciła do trybu stacjonarnego. Pomimo mniejszej skali wydarzenia, wśród wystawców i licznych odwiedzających panowała radosna atmosfera i zadowolenie z powrotu do bezpośrednich kontaktów międzyludzkich oraz możliwości oglądania roślin i innych produktów „na żywo”. Optymizm – tak wyraźnie wyczuwany podczas wystawy – miał z pewnością także związek ze świetną koniunkturą,  która panowała w branży.

W targach wzięło udział 150 firm z Polski, Holandii, Niemiec, Belgii, Francji, Danii i Włoch.

Wystawę odwiedziło 4917 profesjonalnych gości z Polski i 30 innych państw plus 5 tys miłośników ogrodów.

Grono odbiorców wystawy poszerzyło się także o osoby, które nie mogły zwiedzić targów „w realu”. Prawie 8 godzin relacji ze Studia Targowego „Zieleń to Życie” – rozmów z wystawcami oraz prezentacji roślinnych nowości – obejrzało do tej pory na kanałach mediów społecznościowych i YouTubie 6710 osób (stan na 7 września) https://www.youtube.com/watch?v=GGTmZoQ8IK0.

Misja ZIELEŃ TO ŻYCIE

Szkółkarska pasja i wiedza o roślinach to nasza unikalna siła. Dzięki nim wspieramy, łączymy i rozwijamy zielony biznes. Edukujemy profesjonalistów i rozwijamy ich kompetencje. Działamy w przekonaniu, że im więcej posadzonych roślin, tym lepiej dla ludzi i środowiska, dla przyszłości..

Bo zieleń to życie!

Poznaj zespół

 

Władze Związku Szkółkarzy Polskich

Poznaj zespół

 

Joanna Filipczak

Prezes Agencji Promocji Zieleni

joanna.filipczak@zszp.pl

Nadaje kierunki i spina wszystkie działania. Jej świat to pomysły i wizje oraz sposoby na wprowadzenie ich w życie.

Absolwentka architektury krajobrazu na SGGW w Warszawie.

Bogusława Kowalska

Bogusława Kowalska

Manager ds. sprzedaży

boguslawa.kowalska@zszp.pl

Koordynuje organizację Zieleń to Życie oraz odpowiada za program wydarzeń towarzyszących i wystawców z działów – krajowego wyposażenia oraz techniki i technologii ogrodniczej. Zajmuje się krajowymi targami regionalnymi. Lubi kalkulować i kontrolować.

Absolwentka Ogrodnictwa na SGGW w Warszawie.

 

.

Ewa Owsianik-Łuczak

Ewa Owsianik-Łuczak

Manager ds. szkoleń i kluczowych klientów

ewa.luczak@zszp.pl

Organizuje i koordynuje szkolenia i grupowe wystąpienia zagraniczne na innych targach. Na Zieleń to Życie ma pod swoją pieczą producentów roślin z kraju i ze świata. Zna zieloną branżę na wskroś i odpowie na każdą wątpliwość klienta.

Absolwentka Architektury Krajobrazu na SGGW w Warszawie.

 

Katarzyna Zabielska

Katarzyna Zabielska

Specjalista ds. sprzedaży i wydawnictw

katarzyna.zabielska@zszp.pl

Na targach Zieleń to Życie ma pod swoją pieczą działy wyposażenia, techniki i technologii zagranicznej oraz Flower Expo Polska. Z łatwością i przyjemnością redaguje teksty i zajmuje się grafiką realizując projekty wydawnicze i PR.

Absolwentka architektury krajobrazu na SGGW w Warszawie.

Monika Żuk

Monika Żuk

Specjalista ds. marketingu

monika.zuk@zszp.pl

Odpowiada za marketing Zieleń to Życie, szkoleń, wydawnictw i nowych projektów. Współpracuje z mediami i partnerami branżowymi.  100% zaangażowania i 110% komunikacji, niespożyta energia, wskaż potrzebę, a ona zaskoczy Cię efektem.

Motto rodziny Gucci na teraz "Jakość pamięta się o wiele dłużej niż cenę"

Absolwentka Zarzadzania na Uniwersytecie Warszawskim.

Agnieszka Witych

Agnieszka Witych

Specjalista ds. administracyjnych

agnieszka.witych@zszp.pl

Odpowiada za księgowość i kadry oraz wspiera zespół w rozliczeniach, kalkulacjach czy potwierdzeniach. Kieruje sklepem internetowym. Lubi i ceni bezpośredni kontakt z klientem.

Absolwentka Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Warszawie.

Sylwia Rutkowska

Sylwia Rutkowska

Grafik

sylwia.rutkowska@zszp.pl

Odpowiada za wizualną stronę komunikacji działań Agencji – mailingi, reklamy, newslettery, banery i składa wydawnictwa.

Absolwentka Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie.

Zapraszamy na Targi

Targi

Szkolenia

Zadzwoń lub napisz do nas

Polityka prywatności