Jakie wyzwania czekają miasta w najbliżej przyszłości? | Konferencja MOCNO ZIELONE MIASTO 

 

Zmiany klimatyczne i bioróżnorodność wystąpiły w roli głównej Ogólnopolskiej Konferencji „Mocno Zielone Miasto”, która – jak zawsze – wyszła naprzeciw aktualnym problemom i potrzebom branży, gromadząc 489 uczestników. Przypomnijmy, czym podzielili się z nami prelegenci w trakcie tegorocznej edycji spotkania, które odbyło się 1 września 2023 roku w trakcie 30. Międzynarodowych Targów ZIELEŃ TO ŻYCIE.

Noel Kingsbury o rabatach bylinowych w mieście

Wydarzenie rozpoczęło się wystąpieniem brytyjskiego projektanta Noela Kingsbury, który mówił o projektowaniu terenów zieleni przyszłości. Omówił nowy trend – rabaty (bioróżnorodne, głównie bylinowe), które zakłada się w miastach na mineralnych, ubogich podłożach piaszczystych lub żwirowych, w celu zmniejszenia dalekosiężnych nakładów na ich utrzymanie i pielęgnację nasadzeń. Takie założenia krajobrazowe determinują jednocześnie dobór gatunkowy roślin, odmienny od obecnie przeważającego.

Łąki kwietne i mikrolasy

Rozwiązaniami, które są już popularne zarówno u nas jak i na świecie są łąki kwietne stosowane w miastach. Praktyczne aspekty ich zakładania i utrzymania przedstawił Karol Podyma. Kolejną formą zieleni wychodzącą naprzeciw potrzeby wprowadzania bioróżnorodności, przy ograniczonych nakładach oraz minimalizowaniu pielęgnacji są mikrolasy, o których opowiedział specjalizujący się w tym temacie dr inż. Kasper Jakubowski.

Ogrody przydomowe jako elementy miejskiego ekosystemu

Natomiast dr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska podkreśliła rolę ogrodów przydomowych w budowaniu miejskiego ekosystemu. Zdaniem architektki krajobrazu ogrody te, ze względu na mniejszą ilość uzbrojenia trenu, stanowią idealne przestrzenie do sadzenia drzew i krzewów w miastach. Przeprowadzone badania potwierdzają, że w ogrodach przydomowych jest dużo większa różnorodność gatunkowa niż na przykład w parkach czy zieleni towarzyszącej.

Czas na zmianę podejścia do estetyki!

Wszystkie te wymienione formy terenów zieleni tworzą miejski ekosystem, szerzej omówiony na konferencji przez Mirosława Sztukę. Jest to współczesne podejście do planowania miast, w których tereny zieleni tworzą sieci połączeń składających się na cały miejski ekosystem. Jak zauważył, podejście, w którym aspekt estetyczny roślin ustępuje przyrodniczemu, wymaga nie tylko zmiany perspektywy spojrzenia na zieleń w mieście, ale także przewartościowania priorytetów w jej kształtowaniu.

Prelekcje zwieńczone owocną debatą

Prelekcje zwieńczone zostały debatą prowadzoną przez redaktor naczelną Architektura & Biznes Małgorzatę Tomczak. Konkludując, wszyscy uczestnicy dyskusji byli zgodni, że najważniejsze jest, aby tam, gdzie się da wprowadzać w mieście zieleń – jej forma związana jest z konkretnymi warunkami i możliwościami miejsca, ale jeśli to możliwe wskazane są drzewa i krzewy ze względu na wartości przyrodnicze, które przynoszą. Ale żeby osiągnąć ten cel, konieczna jest współpraca i zrozumienie ze strony inwestorów zarówno publicznych jak i prywatnych. Dotyczy to także sektora budowlanego, aby nie tylko dla zielonej branży było oczywiste, że „nie ma inwestycji bez zieleni”, jeśli chce się iść z duchem czasu i uwzględniać zmiany klimatyczne. Poza tym zakresy działań i kompetencje często się zazębiają, stąd zacieśnienie współpracy wydaje się jedynym logicznym kierunkiem działania.

Obejrzyj Konferencję MOCNO ZIELONE MIASTO