ROZPOZNAWANIE DRZEW I KRZEWÓW W STANIE BEZLISTNYM – dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 

Rozpoznawanie drzew i krzewów w stanie bezlistnym to szkolenie dedykowane zwłaszcza dla tych, którzy zajmują się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście, ale nie tylko! To dawka wiedzy przekazywana przez prelegentów z wiedzą, doświadczeniem i ogromną pasją!

 

Stawiamy na praktykę!

 

Część zajęć odbywa się online – wykłady 1 i 2 dnia w czasie rzeczywistym (w sumie ok. 8 h) na platformie ZOOM (z przerwami); uczestnicy logują się z linku, z możliwością zadawania pytań na czacie – odpowiedzi w ramach wykładu. W trzecim dniu spacer (ok. 3 h) w małych grupach – z zachowaniem rygorów epidemiologicznych i koniecznego dystansu.

Uczestnicy otrzymują w ramach materiałów szkoleniowych:

  • „Katalog Roślin – drzewa, krzewy, byliny polecane przez Związek Szkółkarzy Polskich”
  • Zalecenia jakościowe dla ozdobnego materiału szkółkarskiego Związku Szkółkarzy Polskich
  • Prezentację w PDF – przewodnik po drzewach i krzewach, i ich charakterystycznych cechach
    w stanie bezlistnym
  • Pakiety ściętych pędów do ćwiczeń w rozpoznawaniu (przesyłka kurierska)

 

Intensywny kurs w krótkim czasie

 

I i II dzień
sesja wykładowa i rozpoznawanie pędów
 przedstawienie w formie prezentacji w podziale na grupy i rodzaje cech charakterystycznych w stanie bezlistnym ok. 100 taksonów drzew i krzewów najczęściej występujących w miastach drzew i krzewów (pokrój, pąki, kora, blizny liściowe itp.). Na przemian z prezentacjami odbywa się aktywizacja uczestników i ćwiczenia w samodzielnym wyszukiwaniu i rozpoznawaniu cech roślin w oparciu o dostarczone fragmenty pędów.

III dzień
3-godzinny spacer w Parku Ursynowskim – rozpoznawanie drzew i krzewów w terenie
• zajęcia terenowe – przedstawienie na przykładach i omówienie poszczególnych gatunków drzew i krzewów rosnących w parku – ich cech charakterystycznych w stanie bezlistnym 

 

Szkolenie, które odpowiada na potrzeby profesjonalistów

 

To szkolenie dla osób zajmujących się inwentaryzacją i oględzinami drzew i krzewów w mieście, właścicieli i pracowników firm projektujących i zakładających zieleń, pracowników administracji osiedli mieszkaniowych, przedstawicieli urzędów odpowiedzialnych za tereny zieleni, ale także pasjonatów, którzy chcą zgłębiać swoją wiedzę na temat roślin.

 

Wykładowcy z wiedzą, doświadczeniem i pasją!

 

dr hab. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

Architekt krajobrazu od 1998 roku związany z SGGW. Obecnie na stanowisku adiunkta w Katedrze Ochrony Środowiska, Wydz. Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, w Zespole Dendrologii. Prowadzi zajęcia z przedmiotów: Dendrologia, Drzewoznawstwo, Ekologia, Ekologia miasta, Ogród inspirowany naturą oraz przedmiotów autorskich: Drzewo w krajobrazie kulturowym, Rozpoznawanie drzew w stanie bezlistnym, Ogród zmysłów, Drzewa i krzewy w ogrodzie przydomowym, Zasady komponowania szaty roślinnej w przestrzeniach miejskich. Promotor ponad 100 prac inżynierskich i magisterskich, w tym wielu wyróżnionych. Współpracownik wydawnictw i redakcji: Działkowiec, Przyroda Polska, Muza, Multico i in. Współpraca projektowa m.in. z Dom Development, Echo Investment i in. Konsultant przy urzędach miejskich m. im Łomianki, Maków Mazowiecki. Inspektor nadzoru terenów zieleni NOT-SITO.
Po pracy pasjonatka fotografii przyrody i jazdy konnej.

dr inż. Tatiana Swoczyna

Architekt krajobrazu, dendrolog jest pracownikiem Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Katedra Ochrony Środowiska, gdzie od 1993 roku prowadzi zajęcia z przedmiotów Dendrologia i Drzewoznawstwo dendrologii na studiach dziennych i zaocznych kierunków Ogrodnictwo, Architektura Krajobrazu.

Prowadzone przez dr Swoczynę ćwiczenia obejmują między innymi rozpoznawanie gatunków drzew, krzewów i zdrewniałych roślin pnących na podstawie liści, jak również fragmentów pędów oraz pąków w stanie bezlistnym, suchych owoców, charakterystycznych cech kory itp. Omawiane są również pokroje roślin.

Wieloletnie doświadczenie oraz przyjazne podejście do studentów sprawia, że dr Swoczyna uzyskuje corocznie pozytywne opinie w ankietach przeprowadzanych wśród studentów: oceny od 4,25 do 5 na 5 maksymalnie możliwych punktów (dokumenty wewnętrzne SGGW). Poza pracą dydaktyczną dr Swoczyna jest autorką licznych publikacji i współautorką badań nad drzewami miejskimi.

 

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, śledź szkoleniowe aktualności tutaj.