Szkolenia z zarządzania zielenią w mieście – sprawdź czy to wiedza dla Ciebie | Posłuchaj rozmowy z architektem krajobrazu Pawłem Lisickim

Zielona branża bardzo dynamicznie rozwija się w ostatnich latach. Zmiany klimatu, które wymuszają na decydentach przemyślanych, rozsądnych i nowatorskich działań, sprawiają, że dzisiaj rzetelna i wartościowa informacja płynąca od praktyków jest na wagę złota. Szkolenia pod egidą Związku Szkółkarzy Polskich organizowane przez Agencję Promocji Zieleni to gwarancja fachowej wiedzy, która jest przekazywana przez praktyków. Posłuchaj rozmowy z architektem krajobrazu Pawłem Lisickim i przekonaj się, które szkolenia online dadzą ci solidną wiedzę z wychodzą naprzeciw Twoim potrzebom i pomogą w zarządzaniu zielenią w mieście!

Bezcenna praktyka

Szkolenia online, szczególnie te prowadzone przez praktyków, koncentrują się na zdobywaniu praktycznych umiejętności, które można od razu zastosować w codziennej pracy. Przykładowo, moduł praktyczny z inwentaryzacji zieleni umożliwia bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w terenie. Podobnie sytuacja wygląda podczas zajęć z rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym, kiedy po dwóch dniach warsztatów online uczestnicy spotykają się z prowadzącymi w parku i można sprawdzić czy zweryfikować dopiero co nabytą wiedzę.

zajęcia terenowe zieleń to życie

Zajęcia terenowe z Rozpoznawania drzew i krzewów w stanie bezlistnym – luty 2024.

diagnostyka terenowe

Zajęcia terenowe z Diagnostyki i inspekcji drzew – kwiecień 2024.

 

Wiedza i doświadczenie 

Chociaż domeną organizowanych przez nas szkoleń są tematy związane z roślinami, zajmujemy się także tematyką wychodzącą poza ten zakres, jak to jest w przypadku szkoleń prowadzonych przez Pawła Lisickiego – architekta krajobrazu z ponad 40-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz nadzorze realizacji inwestycji jak i zarządzaniu procesami w ochronie środowiska. Jego największym atutem są lata doświadczenia, podczas których zdobył wiedzę i tzw. know how, co w procedurach samorządowych jest kluczowe. Dzieli się tymi informacjami z uczestnikami szkoleń, co z pewnością zwiększy efektywność i usprawni pracę w jednostkach samorządowych.

Zachęcamy do odsłuchania rozmowy z Pawłem Lisickim na temat trzech prowadzonych przez niego szkoleń: 

Inwentaryzacja zieleni w pigułce

Szkolenie oferuje dogłębne spojrzenie na inwentaryzację zieleni, łącząc teorię z praktyką, aby zapewnić uczestnikom pełne zrozumienie i umiejętności w tym zakresie. Program szkolenia składa się z dwóch modułów: teoretycznego i praktycznego, co pozwala na kompleksowe podejście do tematu.

Inwentaryzacja zieleni – teoria

Pierwszy moduł szkolenia, trwający 2,5 do 3 godzin, koncentruje się na teoretycznych aspektach inwentaryzacji zieleni. Uczestnicy dowiedzą się, dlaczego inwentaryzacja zieleni jest niezbędna w zarządzaniu terenami zielonymi oraz jak określać jej zakres i rodzaje. Paweł Lisicki przedstawi zasady, które regulują proces inwentaryzacji, w tym obowiązujące standardy i uwarunkowania prawne. Szkolenie obejmie również omówienie narzędzi i technik stosowanych w inwentaryzacji oraz praktyczne aspekty jej realizacji. Uczestnicy zapoznają się z przykładowymi inwentaryzacjami zieleni, co pozwoli im zrozumieć, jak teoretyczne zasady są stosowane w rzeczywistości. Ten moduł, prowadzony online, umożliwia wygodną i bezpieczną formę nauki, dostarczając solidnych podstaw teoretycznych.

Inwentaryzacja zieleni – praktyka

Drugi moduł, trwający 3 godziny, przenosi uczestników do Parku Praskiego, gdzie będą mogli zastosować zdobytą wiedzę w praktyce. W małych grupach uczestnicy wykonają inwentaryzację fragmentu zieleni w parku. To praktyczne ćwiczenie pozwoli im na bezpośrednie doświadczenie procesu inwentaryzacji, od identyfikacji i oceny roślinności po dokumentowanie wyników. Po zakończeniu pracy w terenie każda grupa zaprezentuje swoje wyniki, a następnie wspólnie omówią je z prowadzącym. Ta część szkolenia pozwoli uczestnikom na wymianę doświadczeń, omówienie napotkanych wyzwań i uzyskanie cennych wskazówek od eksperta.

Program szkolenia, łącząc teorię z praktyką, zapewnia uczestnikom nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności niezbędne do profesjonalnego zarządzania zielenią miejską. Paweł Lisicki, dzięki swojemu doświadczeniu i ekspertyzie, dostarczy uczestnikom wartościowych narzędzi i metod, które mogą zastosować w swojej codziennej pracy.

Dowiedz się więcej. 

Strategiczne dokumenty z zakresu ochrony środowiska dla miast

Szkolenie online to kompleksowy program, który oferuje cenną wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu ochrony środowiska oraz planowania przestrzennego. Uczestnicy mogą wybierać między trzema szczegółowo opracowanymi modułami: „Program Ochrony Środowiska (POŚ) jako zielona polityka miast”, „Zieleń w procedurze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP)”, oraz „Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym”. Każdy z modułów zawiera dogłębne omówienie podstaw prawnych, historycznych kontekstów, a także praktycznych aspektów implementacji przepisów dotyczących ochrony środowiska i zieleni miejskiej. Szkolenie jest dedykowane właścicielom i pracownikom firm projektujących tereny zielone, pracownikom administracji osiedli mieszkaniowych oraz przedstawicielom urzędów odpowiedzialnych za tereny zielone, dostarczając im niezbędnej wiedzy do skutecznego zarządzania i tworzenia zielonej infrastruktury miejskiej. Każdy uczestnik ma możliwość wyboru i wykupienia pakietu szkoleń lub pojedynczego tematu, co umożliwia dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

Dowiedz się więcej. 

Zieleń w strukturze i przestrzeni miast

To szkolenie to unikalna okazja do zdobycia wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania i kształtowania terenów zieleni miejskiej. Program składa się z trzech modułów, które dogłębnie omawiają różne aspekty zielonej infrastruktury w miastach, zapewniając kompleksowe zrozumienie zarówno teoretycznych podstaw, jak i praktycznych zastosowań. Szkolenie jest idealne dla osób zajmujących się zielenią, urzędników administracji, właścicieli i pracowników firm specjalizujących się w zakładaniu i pielęgnacji terenów zielonych, pracowników administracji osiedli mieszkaniowych oraz wszystkich, którzy są zainteresowani tematyką zieleni miejskiej.

Zarządzanie terenami zieleni w miastach

Pierwszy moduł szkolenia koncentruje się na zarządzaniu terenami zieleni miejskiej. W trakcie tego modułu uczestnicy zdobędą wiedzę na temat uwarunkowań prawnych, które regulują zarządzanie terenami zielonymi. Paweł Lisicki omówi również strukturalne aspekty zarządzania, w tym sposoby wartościowania terenów zielonych, co jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji dotyczących ich rozwoju i utrzymania. Uczestnicy poznają także różnorodne narzędzia zarządzania wykorzystywane na różnych etapach – od planowania, przez realizację, aż po utrzymanie i pielęgnację terenów zielonych. Ważnym elementem tego modułu będzie rola baz danych w zarządzaniu terenami zielonymi, które pozwalają na skuteczne monitorowanie i optymalizację działań. Szkolenie zakończy się przeglądem dobrych praktyk oraz sesją pytań i dyskusji, umożliwiającą wymianę doświadczeń i pogłębienie omawianych tematów.

Kształtowanie terenów zieleni w miastach

Drugi moduł poświęcony jest kształtowaniu terenów zieleni w miastach. Uczestnicy poznają historię miejskich terenów zieleni, co pozwoli im lepiej zrozumieć ewolucję koncepcji zieleni miejskiej i jej rolę w życiu miast. Paweł Lisicki przedstawi zasady, rekomendacje i wytyczne dotyczące projektowania terenów zielonych, podkreślając, jak ważne jest harmonijne połączenie estetyki, funkcjonalności i ekologii. Moduł ten obejmuje także praktyczne aspekty realizacji terenów zieleni, prezentując różnice między teorią a praktyką. Przykłady obiektów terenów zieleni w polskich miastach oraz studia przypadków pomogą uczestnikom zrozumieć, jak teoretyczne zasady są stosowane w rzeczywistości. Na zakończenie przewidziano czas na pytania i dyskusję, co pozwoli uczestnikom na omówienie konkretnych problemów i wyzwań, z jakimi się spotykają.

Zieleń przyuliczna w miastach

Trzeci moduł skupia się na zieleni przyulicznej, która odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przyjaznych i zrównoważonych przestrzeni miejskich. Paweł Lisicki omówi rolę i znaczenie zieleni przyulicznej, przedstawiając zasady i najnowsze trendy w jej kształtowaniu. Uczestnicy poznają rozwiązania techniczne oraz zasady doboru gatunkowego roślin, które są szczególnie ważne w kontekście miejskim, gdzie warunki są często trudne. Moduł ten zawiera również analizę realizacji zieleni przyulicznej w Warszawie, co dostarczy uczestnikom konkretnych przykładów i inspiracji. Zakończenie modułu to sesja pytań i dyskusji, która pozwoli na wymianę pomysłów i doświadczeń.

Dowiedz się więcej.